Design af procesanlæg og -udstyr til pharmaceutisk produktion

NIRAS kan med sin ekspertviden og sit lange branchekendskab til Pharma- og Life Science-sektoren sikre, at produktionsanlæg og -faciliteter er i fuld compliance med alle regulatoriske myndighedskrav. NIRAS har udført projekter for de fleste større Life Science firmaer i Danmark.

For NIRAS er bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål en prioritet og de udgør en integreret del af vores ydelser. Som led i vores projekter sørger vi for, at de valgte løsninger er optimerede i relation til produktionsomkostninger, kvalitet og miljø.

Med NIRAS’ erfaring i mekanisk design af processanlæg kan vi levere komplette løsninger både upstream og downstream, preparation og fyld. Ved ydelser uden for vores spidskompetencer inddrager vi specialiserede samarbejdspartnere.

NIRAS specificerer krav til kvalitet og kapaciteter, samt mekanisk design af rør, komponenter og tanke. Vi har omfattende ekspertise inden for specifikation af udstyr som autoklaver, vaskemaskiner og frysetørrer. (bør vi ikke nævne nogle typer procesanlæg også, det er kun udstyr)

Hvad enten det handler om etablering af nye produktionsanlæg eller opgradering af eksisterende faciliteter, så kan NIRAS levere løsningen, og både i forhold til compliance og bæredygtighed bidrager vi til at skabe værdi for vores kunder.

NIRAS kan assistere med:

  • Kravspecifikationer for udstyr som frysetørrer, præparationssystemer, API produktionsanlæg etc.
  • Indkøb af udstyr
  • FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) og idriftsættelse udstyr og systemer
  • Kvalificering og validering
  • Logistik og supply chain