Design af klassificerede produktionsområder

NIRAS har gennem mange år opbygget et indgående kendskab til Pharma- og Life Science-branchen og de regulatoriske områder, som den er underlagt. Vi kan på den baggrund bidrage til, at den samlede produktionsfacilitet for Pharma- og Life Science-selskaber er i komplet compliance med alle myndighedskrav.

NIRAS specificerer produktionsrum med tilhørende layout og ventilation, der sikrer, at alle krav til renhed og klimatiske forhold er overholdt.

NIRAS kan levere løsninger i forbindelse med etablering af nye klassificerede produktionsområder eller opgradering af eksisterende faciliteter.

Vores kendskab til Life Science-branchen og vores erfarne specialister sikrer, at vores anlæg lever op til alle compliance- og myndighedskrav. Vi arbejder målrettet for at minimere alle risici for kontaminering i produktionen.

Bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål er en integreret del af vores ydelser, og vi sætter en ære i, at de valgte løsninger er optimerede i forhold til kvalitet, kvantitet og produktionsomkostninger uden at det udfordrer produktionens compliance.

NIRAS kan assistere med:

  • Opstilling af risikobaserede krav til produktionsområdet
  • Specificering og design af rum og kritiske anlæg
  • Isolatorer, LAF-enheder, sikkerhedsbænke
  • Udbud og kontrahering med leverandører
  • FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) og commissioning af produktionsfaciliteter
  • Kvalificering og validering
  • Test af klassificerede områder