Clean room for containers

Pharma og Life Science

NIRAS leverer en bred vifte af ydelser til Life Science markedet. Ydelserne dækker hele spektret af opgaver fra ”no impact” til ”direct impact” projekter. Vi agerer fleksibelt med fokus på kundernes behov.

Design af klassificerede produktionsområder

NIRAS har gennem mange år opbygget et indgående kendskab til Pharma- og Life Science-branchen og de regulatoriske områder, som den er underlagt. Vi kan på den baggrund bidrage til, at den samlede produktionsfacilitet for Pharma- og Life Science-selskaber er i komplet compliance med alle myndighedskrav.

Design af procesanlæg og -udstyr til pharmaceutisk produktion

NIRAS kan med sin ekspertviden og sit lange branchekendskab til Pharma- og Life Science-sektoren sikre, at produktionsanlæg og -faciliteter er i fuld compliance med alle regulatoriske myndighedskrav. NIRAS har udført projekter for de fleste større Life Science firmaer i Danmark.

Design og specificering af procesforsyninger

NIRAS kan med sin ekspertviden og sit lange branchekendskab til Pharma- og Life Science-sektoren sikre, at produktionsanlæg og -faciliteter er i fuld compliance med alle regulatoriske myndighedskrav. NIRAS har udført projekter for de fleste større Life Science firmaer i Danmark.

Masterplaner, feasibility studies, due diligence og audits

NIRAS har gennem mange år opbygget et indgående kendskab til Pharma- og Life Science-selskabers udfordringer i forhold til investering, planlægning og opdatering af produktionsanlæg, herunder ikke mindst de regulatoriske områder, som hele branchen er underlagt.

Laboratorieindretning

NIRAS har mange års ekspertise inden for laboratorie-layout til Pharma og Life Science-industrien med fokus på helhedsorienterede løsninger, hvor laboratorie-inventar, -installationer og -udstyr integreres i et samlet design. Laboratorieindretning udformes med fokus på arbejdsmiljø og effektiv løsning af komplekse arbejdsopgaver.

Energioptimeret procesventilation og køleforsyning

NIRAS har gennem mange år opbygget et indgående kendskab til Pharma- og Life Science-branchen og de regulatoriske områder, som den er underlagt. Vi kan på den baggrund bidrage til, at de samlede produktionsfaciliteter for Pharma- og Life Science-selskaber er i komplet compliance med alle myndighedskrav.

End of Line løsninger fra pakkeri til palletering

NIRAS har gennem mange år leveret specialiserede ydelser til førende Pharma- og Life Science-virksomheder. Med vores eksperters dybdegående kendskab til Pharma- og Life Science-branchens regulatoriske områder, sikrer vi, at produktionsanlæg, forsyninger og produktionsfaciliteter er i fuld compliance med samtlige myndighedskrav, og samtidig designet under hensyntagen til optimalt logistisk flow.

Energirådgivning i en verden af regulatoriske krav

NIRAS har dybe rødder i Pharma- og Life Science-industrien og mange års erfaring med design, udførelse og kvalificering af talrige energibesparende projekter inden for Life Science. På den baggrund tilbyder vi en unik kundetilpasset energirådgivning, der sikrer vores kunder bedre ressourceforbrug og øget bæredygtighed i produktionen.

Supply Chain optimering, logistik og automation

NIRAS kan gøre det komplekse mindre komplekst for Pharma- og Life Science-selskaber, når det gælder supply chain optimering, logistik og automation.

Energy Management System

NIRAS er med Energy Management System løsningen DEXMA en af landets største og førende rådgivere inden for energistyring og rådgivning. Vores specialister tilbyder en løbende professionel service, så vi sikrer vores kunder de bedst mulig resultater og et godt langsigtet partnerskab.

;