VVM og miljøvurdering

Woman in work wear standing in a field.Freja Rebecca Johansen (FRRJ)

Vi hjælper med at realisere blandt andet bane- og vejprojekter, industri- og procesanlæg og vindmølleparker.

NIRAS har de seneste 20 år udført VVM-redegørelser og miljøvurdering af planer (SMV) for en lang række projekter. Vi har 45 projektledere og 150  eksperter inden for VVM, SMV, planopgaver, myndighedsansøgninger og miljøundersøgelser i forbindelse med blandt andet bane- og vejprojekter, industri- og procesanlæg, vindmølleparker, havne, butikscentre, sygehuse og kabelanlæg.

Når et bygge- og anlægsprojekt er omfattet af reglerne om VVM, SMV, Natura 2000-reguleringen eller lignende, er det en fordel for dig som bygherre at gå tidligt i gang med forarbejdet. Det er centralt og omkostningsbesparende at få projektdesignet tilpasset tidligt i processen.