Akustik og støj

Noise reduction fence at road

Vi er eksperter i den bedste og mest effektive støjdæmpning.

NIRAS har stor erfaring med at reducere alle former for støj. Vi har de rette værktøjer til støjberegninger af fx trafikstøj, ekstern støj og til dimensionering af støjdæmpende tiltag. Vores støjspecialister sidder på kontorer rundt omkring i Danmark og udlandet og kan rykke ud med kort varsel.

Vi leverer fx dokumentation for overholdelse af støjvilkår ved nybyggeri og renoveringer. Vi er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre støjmålinger.

NIRAS er det førende firma i Danmark inden for beregning af undervandsstøj. Vi udfører beregninger i forbindelse med miljøundersøgelser og anlægsprojekter - blandt andet ved havvindmølleparker, seismiske undersøgelser og udvidelse af havneanlæg og broer.