Veje

Vi baner vejen for fremtidens infrastruktur og bistår med alt fra tilstandsvurderinger og projektering af veje og stier til byggemodning.

Fremkommelighed, sikkerhed og bæredygtighed er nøgleordene, når vi arbejder med veje i NIRAS. Vi projekterer veje i det åbne land gennem følsom natur, og vi udtænker gader og pladser i byerne, så byrummet udnyttes optimalt og opleves trygt og attraktivt.

Vi projekterer sikre cykelstier og gangstier, og vi er eksperter i at bistå kommuner, forvaltninger og forsyningsselskaber med at udføre tilstandsvurderinger og udbyde drift af veje, parker og grønne områder samt vintertjeneste inden for samme.

Endvidere har vi stor erfaring med byggemodninger, hvor vi adresserer og håndterer alle udfordringer med klimatilpasning, natur, jordbund, miljø, trafik, vej- og stianlæg, grønne områder og forsyningsanlæg.