Havne og kyster

Helsingor marina harbour aerial view

Med mere end 75 års erfaring på havne- og marineområdet bistår vi både offentlige og private bygherrer.

Vi har mere end 75 års erfaring med at rådgive om havne og marine anlægskonstruktioner og om hydraulisk modellering, kystbeskyttelse samt klimatilpasning langs med de danske kyster.

Vi bistår både offentlige og private bygherrer, og vores erfaring dækker erhvervshavne, lystbådehavne, marinaer og færgelejer samt terminaler til gods, containere, olie og gas. I forbindelse med kystopgaver dækker vores erfaring kystbeskyttelse, kysterosion og havoversvømmelser samt sluser, høfder og diger.

I alle vores projekter anvender vi state of the art beregningsværktøjer. Vores ydelser udføres i alle projektfaser indenfor bygherrerådgivning, planlægning, projektering og projektgennemførelse.