Automation

Man sitting in front of computer screen

Vi hjælper med komplet setup til store kontrolrumsløsninger.

NIRAS leverer SRO/SCADA-løsninger, der spænder fra stand alone-løsninger til komplekse, redundante serverløsninger baseret på virtuelle it-miljøer.

Vi projekterer gerne systemerne helt fra instrumentering, el-dokumentation og design af anlæg til programmering af PLC’er og idriftsættelse af det færdige anlæg.

Vi er også eksperter i bygningsautomation og har stor erfaring med at designe, projektere og udbyde CTS-anlæg.