Logistik og supply chain

pallet lifter in a storage

Med udgangspunkt i de nyeste applikationer optimerer vores løsninger dine processer, organisationer og systemer, så produktiviteten og konkurrenceevnen øges på både kort og lang sigt.

NIRAS rådgiver om optimering af logistik- og pakkeløsninger til offentlige og private kunder inden for en lang række brancher og sektorer. Det drejer sig blandt andet om forbrugsvarer, føde- & drikkevareproduktion, detail- & distributionscentre, byggematerialer, lægemiddel- og sundhedssektoren.

Vores ydelser omfatter:

  • Optimering af værdikæden
  • Indretning, optimering og automation af lagre
  • Optimering, visualisering og simulering af produkt- og vareflow og processer
  • Hospitalslogistik