Ressourcer og symbioser

Electronic waste in metal cage

Den ene industris affald kan være den andens ressource. NIRAS kan hjælpe med at identificere og implementere symbioser på tværs af industrier og forsyningsselskaber. Det er en god forretning – også for miljøet.

Mange ressourcer kan udnyttes langt bedre, end det er tilfældet i dag. NIRAS rådgiver om, hvordan virksomheder gennem samarbejde med andre industrier kan skabe industrielle symbioser, hvor energi, vand og restprodukter (affald) fra én industri kan nyttiggøres i en anden.

NIRAS rådgiver om hele processen. Vi identificerer, hvor en symbiose har potentiale for jer, og hvor der kan findes potentielle partnerskaber. Vi hjælper efterfølgende med udvikling og implementering af symbiosen. Det er både en god investering for jeres forretning og for miljøet.

NIRAS har rådgivet mere end 200 virksomheder i hele verden om industrielle symbioser.