Due diligence ved ejendomskøb

NIRAS udfører due diligence-undersøgelser i forbindelse med ejendomstransaktioner.

Vi arbejder med en række ejendomstyper herunder boliger, kontorer, hoteller, detailcentre og logistikejendomme. Vi undersøger projekter under udvikling samt eksisterende bygninger.

Kendetegnet med due diligence-sager er, at eksklusivitetsvinduet ofte er snævret, og at mange dokumenter skal granskes inden for kort tid. Baseret på mange års erfaringer har vi derfor udarbejdet en række standardiserede værktøjer til at strømline processen og komme godt i gang.

Servitutter, kontraktforhold, dispensationer og garantier

Når vi er i gang, opstår emner udover det byggetekniske som f.eks. servitutter, kontraktforhold, dispensationer og garantier, der kræver koordinering med kundens juridiske rådgivere. I fællesskab med advokater belyser vi problemstillinger og deres håndtering for at bestemme, om det kan håndteres igennem bestemmelser i købsaftalen eller opfølgning på pladsen.

Red Flag-rapporter

Vores styrke er vores rutinerede tilgang igennem hele forløbet. Vi leverer indledende Red Flag-rapporter med henblik på at fremhæve de væsentligste emner til behandling. Mange af disse emner afklarer vi og lukker igennem en byggeteknisk dialog med modpartens rådgivere. Vores erfaringer siger dog, at for projekter under udførelse kan nogle emner ikke afklares forud for Signing, hvorfor vi i samarbejde med advokaterne bistår med at udforme særlige monitoreringsbestemmelser i såkaldte Tracker-dokumenter til købsaftalen.

Project Monitor-ydelser

I udførelsesfasen udfører vi Project Monitor-ydelser fra opfølgning på udestående emner i Tracker- dokumenter til at vurdere det udførte arbejdes værdi i forbindelse med Forward Funding-scenarier. Vi udfører løbende kvalitetskontrol, mangelregistrering i forbindelse med aflevering og er med til at granske det færdige dokumentation op til Closing.

Besigtigelser og tilstandsvurderinger

For eksisterende ejendomme gennemfører vi besigtigelser og tilstandsvurderinger, f.eks. i henhold til ASTM E2018-15. Vi kapitaliserer udskiftning og vedligeholdelsesbehov i driftsfasen, eller fraflytningsopgørelser i forbindelse med lejeaftalens ophør.

Agilitet, faglighed og samarbejde

Nøgleord for vores due diligence-ydelser er agilitet, faglighed og samarbejde.
Vi har et kernehold, der alene fokuserer på disse type transaktioner og trækker på vores fagspecialister til af granske diverse byggetekniske problemstillinger som:

  • miljørådgivning i forbindelse med jordforurening og sundhedsskadelige stoffer i eksisterende byggeri
  • bæredygtighedscertificering i henhold til DGNB
  • brand-, akustik og indeklimarådgivning samt energirenovering, herunder opgraderingsmuligheder iht. Boligreguleringslovens §5 stk. 2.

International rådgivning

Vi arbejder for en række internationale kunder, der investerer i danske ejendomme. Igennem samarbejdet med vores kontorer i Norge og Sverige kan vi tilbyde due diligence-ydelser i mange storbyer i Skandinavien.

Vi er altid i dit nærområde, og du kan kontakte:

  • Carsten Filbært, Jylland
  • Steen Borup Jensen, Sjælland og Fyn