Brand og sikring

Inside scene of Koncerthuset Denmark

Vores brand- og sikringsrådgivning henvender sig til danske og internationale, private og offentlige, større og mindre kunder.

NIRAS rådgiver om brand og sikring i forhold til love og regler kombineret med arkitektonisk, funktionel og økonomisk fleksibilitet.


Inden for brand rådgiver NIRAS om:

  • Brandstrategier
  • Brandtekniske analyser
  • Brandteknisk drift, kontrol og vedligehold
  • Brandsikring i industrien og særligt procesindustrien 

Kontakt: Markedschef Finn Buus Steffensen 

Inden for sikring rådgiver NIRAS om:

  • Person- og bygningssikring
  • Terrorsikring
  • Risikoanalyse og sikringsstrategier
  • Forsikrings- og pensionssikringskrav
  • Offentlig udbud af sikringsleverancer
  • Indbrudsforebyggelse

Kontakt: Afdelingsleder Troels Vestergaard