WeBIM visualiserer linked data på byggeprojekter

Konstante ændringer i byggeprojekter udfordrer alle parter i byggebranchen. En række smarte apps giver alle parter et bedre overblik og sikrer bedre arbejdsprocesser byggeriet igennem.

3D-visualisering og Virtual Reality

Vi kan hjælpe dig med at skabe alt fra stemningsbilleder til 1:1 Virtual Reality-miljø (VR), så du kan formidle fortællingen om dit projekt på den helt rigtige måde.

Moduler til en digital strategi

Vi kan gennem seks moduler hjælpe dig med at udarbejde en digital strategi, der tager højde for alle de faktorer, som du og din virksomhed har brug for i arbejdet med at opnå størst værdi af BIM og digitalisering.

Automatiseret kortlægning af bygningsmodeller

Med specialudviklede værktøjer kortlægger vi én hel bygning på samme tid, som andre bruger på at beregne et enkelt rum manuelt. Det højner kvaliteten af vores opgaver og skaber en bedre kommunikation med projektteamet.

IKT-ledelse

IKT-lederen sikrer tværfagligt fokus på projektet ved at styre aftalte IKT- og BIM-leverancer samt processer. På den måde opnår det samlede projektet mest muligt værdi af den anvendte teknologi.

Digital projektering

Digital projektering er maskinerummet i BIM. Dér sikrer vi, at projektet hænger sammen.

4D-visualisering af byggetakt

Med en 4D-visualisering kan vi effektivt kommunikere udførelsestidsplanen over for alle projektets parter. Det er et godt værktøj til at planlægge udførelse og byggepladsindretninger, og det er let at spotte fejl samt optimeringspotentiale.

Digital opmåling, registrering, inspektion og dokumentation

Med en laserscanner eller fjernstyret drone kan vi foretage en præcis tredimensionel opmåling og registrering af f.eks. bygninger, facader, udendørsarealer, produktionsanlæg, indvendige rumforløb, broer og tunneler. Resultatet af scanningen er en virtuel 3D-model - enten som en punktsky eller sammensat af billeder.

BIM

Potentialet i at bruge BygningsInformationsModeller (BIM) er stort – både som et projekterings- og projektstyringsværktøj. NIRAS bruger BIM som arbejdsmetode med det formål at bringe størst mulig værdi til kunden.

VDC

Virtual Design & Construction (VDC) er en måde at arbejde med byggeprojekter på, som understøttes af BIM. Med VDC bruger vi modellen fra BIM som centrum for at skabe et godt samarbejde på tværs.

VDC er en metode, hvor vi bygger digitalt, inden vi bygger i virkeligheden. På den måde forebygger vi fejl, og du står med et bedre overblik over processen, prisen og tidsplanen.

IKT-ledelse

IKT står for Informations- og Kommunikationsteknologi og er en fast del af den digitale byggeproces. Alle offentlige bygherrer skal leve op til IKT-bekendtgørelserne, som indeholder en række krav til den digitale byggeproces.

Vi byder både på IKT-bygherrerådgivning, IKT-koordinering og IKT-ledelse, så vi sikrer, at kravene overholdes hele vejen rundt på dit byggeprojekt.

Fordelene ved digitalt samarbejde om byggeprojekter

  • En realistisk tidsplan fra start
  • Undgå at budgettet skrider
  • Færre fejl
  • Bedre dokumentation gennem hele projektet
  • Bedre kommunikation og samarbejde
;