Samskabelse med borgere og interessenter

Hands at table with map and snacks

Når vi i NIRAS løser opgaver, der udvikler mennesker, organisationer og byer, er en god inddragelsesproces og god formidling et kvalitetskrav.

God inddragelse fører til ejerskab, forståelse og udvikling af nye og tilpasning af eksisterende løsninger. Vi tager afsæt i den specifikke målgruppe for at designe den bedste inddragelsesproces og har fokus på formålet, så proces og output bliver værdifuld for kunder og deltagere.

Vores erfarne team har succes med at kommunikere teknisk komplekse problemstillinger til lægmænd og fagfolk. For offentlige kunder omsætter vi faglig viden til specifikke handlemuligheder til direkte brug i politiske processer.

I udviklingsprojekter skaber vi nye ideer i workshops eller formidler resultater gennem layoutede rapporter, webløsninger eller visualiseringer.

Vores værktøjskasse indeholder Open space, fremtids WS m.fl., og vi designer ofte også understøttende værktøjer.