Byplanlægning og landskabsarkitektur

Locals at Isreals Square sitting on bench

NIRAS’ byplanlæggere og landskabsarkitekter tænker i helheder og sammenhænge, når vi arbejder med byer og landskab.

I NIRAS ser vi en stærk sammenhæng mellem byplanlægning og landskabsarkitektur. Fra de overordnede strategier til de konkrete byrum arbejder byplanlæggere og landskabsarkitekter tæt sammen.

I NIRAS kan vi trække på mange fagligheder og discipliner som fx trafikplanlæggere, antropologer, hydraulikere, biologer og geologer, når vi løser projekter. Vi er vant til at agere i tæt samspil med både myndigheder, politikere og developere, og med fokus på bæredygtighed er det vores mål at skabe løsninger, som sikrer værdi og livskvalitet.