Visualization of residential area

Byplanlægning

NIRAS’ byplanlæggere tager afsæt i, at byer er komplekse, og løsningerne skal udvikle byens kvaliteter. Vi tænker derfor i helheder og sammenhænge, når vi arbejder med byer som rammen om det gode liv.

Man and woman looking at wall with Sustainable Development Goals posters

Cirkulær økonomi

Alle taler om cirkulær økonomi. NIRAS gør noget ved det – fra det operationelle til det strategiske niveau.

Harbor bath with clear blue sky

Antropologiske og sociologiske analyser

NIRAS’ team af antropologer og sociologer afdækker, hvorfor mennesker handler, som de gør.

Outdoor park and playground

Landskabsarkitektur og landskabsplanlægning

I NIRAS arbejder vi målrettet med landskabet og landskabsarkitekturen. Vores fagligheder strækker sig fra analyse og planlægning i storskala til landskabsdesign og projektering.

Hands at table with map and snacks

Samskabelse med borgere og interessenter

Når vi i NIRAS løser opgaver, der udvikler mennesker, organisationer og byer, er en god inddragelsesproces og god formidling et kvalitetskrav.

Female employee on rooftop with solar cells

Miljøøkonomi og samfundsøkonomi

I NIRAS har vi stor erfaring inden for miljø- og samfundsøkonomiske analyser og sætter tal på den aktuelle, grønne omstilling.

Three people in office environment talking

Vækst og erhvervsudvikling

Samfundet står over for store udfordringer: Hvordan skaber vi bæredygtig vækst? I NIRAS former vi fremtiden med fakta.

Group of people looking at man writing on whiteboard

Evaluering af effekt, læring og tilfredshed

NIRAS tilrettelægger evalueringer, der giver læring, overblik over virkningerne og skaber grundlag for ny udvikling.