Three employees looking at the same thing

Økonomiske analyser

Vi regner på omkostninger og gevinster. Vi sikrer derfor, at du træffer den bedste beslutning.

Locals at Isreals Square sitting on bench

Byplanlægning og landskabsarkitektur

NIRAS’ byplanlæggere og landskabsarkitekter tænker i helheder og sammenhænge, når vi arbejder med byer og landskab.

Harbor bath with clear blue sky

Antropologiske og sociologiske analyser

NIRAS’ team af antropologer og sociologer afdækker, hvorfor mennesker handler, som de gør.