visualization of what a smart city is

Smart City

NIRAS har en stor interesse i Smart City. Reelt har vi arbejdet med Smart City allerede før løsningerne kom til at hedde sådan. For at blive klogere på, hvor udviklingen peger hen, og hvilke områder der er vigtigst, har vi været i dialog med vores kunder om, hvordan de forsøger at gøre lokalsamfund byer og kommuner smarte.