Kim Petersen: Svømmede mod strømmen til en ny tilværelse på Falster

Young man in workwear

Den nyuddannede civilingeniør Kim Petersen har skiftet hovedstaden ud med et nyt liv på Falster. Nu samler han vigtige erfaringer fra rutinerede kolleger med vidt forskellige fagligheder på NIRAS’ kontor i Nykøbing.

Mange unge trækker teltpælene op og flytter fra landområderne til de større byer, når karrieren kalder. Kim Petersen, som er nyuddannet civilingeniør fra DTU, tog turen den modsatte vej. Efter at have boet hele sit liv på Sjælland – og under studiet ved Lyngby – tog Kim et job som ingeniør på NIRAS’ kontor i Nykøbing Falster. Det har betydet en helt ny tilværelse rent fagligt, hvor Kim indgår i et bredt samarbejde med kolleger inden for både miljø, veje samt vand og forsyning. 

Men også privat. Nu bor Kim nemlig i en 100 kvadratmeter taglejlighed med udsigt til Guldborgsund – en lejlighed som ville være uden for rækkevidde for de fleste nyuddannede, hvis den lå i hovedstadsområdet. Ikke fordi Kim har meget tid til at sidde hjemme og nyde udsigten. For at slå rod i lokalområdet og lære nye mennesker at kende er han nemlig ved at uddanne sig til frivillig brandmand igennem et intensivt kursus i weekenderne. Så mens Kim håndterer planlægning af afløbsteknik og spildevand i hverdagene for NIRAS, bruger han vandet til brandslukning i fritiden.

Hvad er det mest spændende ved at arbejde som ingeniør?

Jeg var bedst til de tekniske fag i skolen, så jeg har altid vidst, at det skulle være noget i den retning. Det er spændende at arbejde inden for anlægsområdet, fordi jeg er med til at lave noget ’blivende’. Det er naturligvis ikke som at bygge et højhus, for det, vi laver, er ofte under jorden. Men det at sætte sit eget præg på et projekt og vide, at det bliver anvendt i virkeligheden, er det, der gør mit arbejde som ingeniør spændende.

Hvornår fandt du ud af, at du ville arbejde med afløbsforsyning?

Det er nok min erhvervserfaring, der har sat retningen for, hvilket område jeg endte med at arbejde inden for. Under min uddannelse var jeg først i praktik hos NCC og efterfølgende hos NIRAS, hvor jeg begge steder arbejdede med afløbsteknik og pumpestationer. Så det er min praktiske erfaring, der har gjort udfaldet, for på mit studie arbejdede jeg også med havne og andre fagområder.

Hvordan ser en arbejdsdag ud i Nykøbing Falster?

Jeg arbejder med afløbsteknik – men jeg ser egentlig mig selv som generalist, da mit arbejde spænder bredt. Kontoret i Nykøbing Falster er forholdsvist lille – vi er ni kolleger. Det giver mig muligheden for at arbejde på opgaver inden for mange forskellige fagområder, som jeg ikke tror, at jeg på samme måde ville få muligheden for på et større kontor. Jeg har lært en del om både infrastruktur og miljø – og jeg har for eksempel lige været med ude på et miljøtilsyn. Jeg ser det som et stort plus, fordi det giver mig muligheden for løbende at finde ud af, at der også er andre områder, som interesserer mig, og som jeg ellers ikke havde tænkt på før. Og som en lille del af en stor virksomhed som NIRAS, har man altid mulighed for at ringe til en specialist eller tværfaglig ekspert, hvis man mangler hjælp eller sparring.

Hvad er det mest spændende projekt, du har arbejdet på?

Det er Maribo-projektet, som jeg arbejder på i øjeblikket. Da jeg kun har været ansat i NIRAS i et år, er der mange projekter, som har været i gang længe. Men her har jeg været med fra projektets begyndelse, og samtidig er det et stort projekt. NIRAS skal lave en byggemodning på en mark ved Maribo, hvor der skal bygges et nyt erhvervsområde. Det betyder, at der skal udføres kloakering samt vand- og elektricitetstilførsel på markområdet, inden byggeriet går i gang. Vi står for afløbsteknikken og tilpasningen af vejnettet omkring erhvervsområdet. Der skal dels graves en masse jord væk for at anlægge veje, der skal laves kloakering til toiletter og regnvand skal ledes ud til et vandløb, hvor vi bygger store bassiner for at forsinke regnvandet. Men der skal også tilføres vand, varme og elektricitet. Det er et stort projekt med mange forskellige elementer, der skal tages højde for. Det gør det spændende, fordi der er mange forskellige interesser og begrænsninger, som vi skal arbejde rundt om. Her er det en fordel, at jeg har en bred faglighed, så jeg kan tale med om mange forskellige elementer i projektet.

Hvad skaber mening for dig i dit arbejdsliv?

Kombinationen af at udføre et stykke arbejde og samtidig lære noget nyt. Da jeg ofte sidder med mange forskellige typer opgaver, lærer jeg hele tiden noget nyt og bliver udfordret fagligt. Det er med til at motivere mig i hverdagen og gør, at jeg kan rykke mig som ingeniør. Det er vigtigt for, at jeg trives på mit arbejde.