Klimakonsulent hjælper kaffebønder i Uganda

Woman holding a 'Made by' board

Kaffedyrkningen i Uganda er truet af de temperaturstigninger, som klimaforandringerne medfører. Det har konsekvenser for de ugandiske kaffedyrkere, der lever af at dyrke kaffe. I samarbejde med lokale, ugandiske kaffefarme arbejder NIRAS på at skabe en bæredygtig værdikæde, som dels skal hjælpe bønderne med fortsat at tjene penge på deres kaffe – og samtidig hjælpe dem med de udfordringer, der er forbundet med klimaforandringerne. Emelie Öhlander har som klimakonsulent i NIRAS været med til at vinde projektet i samarbejde med lokale partnere i Uganda.

Hvad er din rolle på projektet?

Jeg arbejder som projektleder på projektet. Jeg  står for at styre kommunikationen med vores lokale partnere og samtidig rapportere fremdriften af projektet til vores donor. Det er primært mig der skal drive projektet fremad og sørge for at opgaverne i projektet bliver leveret. Projektet startede med at vi lavede et studie for at forstå kaffefarmernes værdikæde og for at se, hvilke problematikker de stod overfor, og hvordan vi bedst muligt kunne hjælpe dem. Derefter satte vi vores specialister på projektet. Her har jeg været med til at vurdere, hvilke specialister der er brug for på de forskellige opgaver, og skal nu sørge for at specialisterne sammen med vores lokale partnere får implementeret de klimatilpasningsalternativer, som vi har udvalgt ud fra vores første studie. 

Det er et projekt, hvor jeg virkelig kan se, hvilken værdi det arbejde, vi udfører skaber for hver enkelt kaffefarmere

- Emelie Öhlander, international klimakonsulent, NIRAS

Hvad er det mest spændende ved projektet?

Det er et spændende projektet, specielt fordi jeg selv har været med til at føre det ud i livet – og så er det et projekt, hvor jeg virkelig kan se værdien af det arbejde, som vi udfører. Som konsulent byder man ofte ind på et projekt, hvor rammerne allerede er fastsat. Men på Uganda-projektet har vi selv udarbejdet ansøgningen, og på den måde har vi haft mulighed for at vurdere, hvilke behov vores lokale partnere og kaffeværdikæden  i virkeligheden har. Det at være med til at forme projektet fra starten af, har givet mig en helt unik mulighed som ung medarbejder. På store, internationale projekter skal man nemlig ofte have et CV med mange års erfaringer for at kunne byde ind på et projekt.

Hvad kan du tage med videre til fremtidige projekter?

Jeg har lært meget af at arbejde på ’Uganda-projektet’ – specielt om måden at gribe opgaven an på. Jeg arbejder til dagligt på mange forskellige typer af projekter, og ofte er man nødt til at byde ind inden for nogle fastsatte rammer. Men jeg er overbevist om, at det giver større værdi for begge parter, hvis man som konsulent bliver ved med at fortælle kunden, i dette tilfælde donorerne, hvor deres lands behov rent faktisk er – og dermed hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem, så det på langt sigt har den største gevinst for dem. Samtidig har jeg erfaret, at et godt projekt styres af energi og godt samarbejde. Det positive fællesskab, som vi har haft i vores gruppe og med vores lokalpartnere, har gjort, at alle arbejder til deres yderste og ser projektet som en mulighed – og så begynder man automatisk at se endnu flere muligheder.