Geodata-specialist skaber overblik over Københavns Lufthavn

Woman holding a 'Made by' board

Som en af Europas hurtigst voksende lufthavne skal Københavns lufthavn igennem en omfattende ombygning frem mod 2040. De store udvidelser skal skabe plads til flere passagerer, bagage og gates til flere fly, så lufthavnen i fremtiden kan tilbyde endnu flere langdistanceruter og rumme endnu flere passagerer årligt. For at skabe overblik over alle dele af projektet, skal alt data samles ét sted. Som geodata-specialist står Lise Lindberg Frellesen for at indsamle og kvalitetssikre dataene – og fungerer som en helikopter over lufthavnens ”Expanding CPH”-projekt.

Hvilken rolle har du på projektet?

Jeg arbejder som data-manager på projektet og er med til at skabe overblik over alle dele af projektet. Udvidelserne af lufthavnen omfatter mange forskellige større og mindre projekter, hvor der både skal bygges til og føres nye vandrør og el-ledninger. På et stort  projekt som dette, er det vigtigt, at alt data bliver samlet et sted. Det skal sikre, at der undervejs og i fremtiden er overblik over, præcis hvilke rør eller el-ledninger, der blev brugt et specifikt sted, og hvornår de blev lagt – specielt det tidsmæssige aspekt i vores løsning har givet stor ros fra kunden. I NIRAS har vi vores egen webGIS-løsning, som hedder KortInfo. Min opgave er at indsamle og kvalitetssikre den data, jeg får indleveret, og samle det i en interaktiv GIS-kortløsning.

Det har været et fagligt selvtillidsboost at få så meget ansvar, og være med til at arbejde på så stort et projekt.

- Lise Lindberg Frellesen, GIS-konsulent, NIRAS

Hvad har været det mest spændende ved projektet?

Det tværfaglige aspekt har været spændende og lærerigt. Ved at være den, der står for at indsamle data fra alle dele af projektet, skal jeg holde styr på mange forskellige faglige områder på en gang. Til dagligt arbejder jeg ofte med fokus på én faglighed - eksempelvis når jeg udarbejder en oversvømmelsesanalyse. Men på dette projekt har jeg både skulle holde styr på, hvilke el-ledninger, vandrør og bygninger der skal bygges, og hvilke økonomiske risicis der er ved de forskellige løsninger. Det har været vildt spændende, og det har udviklet mig fagligt. En stor del af mit arbejde på projektet består også i at kvalitetssikre den data, som jeg får oplyst. Da projektet strækker sig over mange år, har vi samtidig skulle samle  de økonomiske forudsigelser for, hvad udvidelserne kommer til at  koste i fremtiden. Det er eksempelvis umuligt at vide, hvad et specifikt køleanlæg koster i 2035. Så pludselig skulle jeg også lave økonomiske grafer, som jeg aldrig har arbejdet med før. En stor del af mit arbejde har bestået i at arbejde tværfagligt og samarbejde på tværs af de involverede virksomheder, kunden og afdelinger i NIRAS. 

Hvordan har det været, at arbejde på så stort et projekt?

Det har været en stor oplevelse og virkelig fedt at få så meget ansvar. Undervejs fandt vi ud af, at det var nemmere, hvis jeg ikke skulle vende alt med min projektleder, men i stedet prøve mig frem.  Det har udviklet mig fagligt, og samtidig har jeg ikke ”bare” været en medarbejder på projektet, men en af hovedpersonerne. Jeg blev derfor også inviteret med til en stor middag, hvor alle nøglemedarbejdere og projektledere fra de forskellige virksomheder var med. Det var en helt vild oplevelse og et fagligt selvtillidsboost at sidde med som en del af eliten. Det at have været med på projektet så længe har gjort, at det nu er en helt anden oplevelse at komme ud i lufthavnen. Jeg har siddet med alle tegningerne og data over de planlagte udvidelser. Jeg kan derfor ikke lade vær med at smile, når jeg sidder på en bænk i en af terminalerne og tænke ”jeg ved, at den her terminal bliver fjernet om et par år”. Det er ret  sjovt  – og gør projektet spændende og anderledes. 

 

Mød Lise

  • Uddannelse: Civilingeniør i Matematisk Modellering fra DTU 2015
  • Stilling: GIS-konsulent, Informatik
  • Ansat siden 2013 
  • Alder: 30 år