Woman holding a 'Made by' board. Dinna Sand Kristensen (DKR)

Runde løsninger til nyt, kreativt hovedkvarter

I 2021 slår en af Danmarks store virksomheder dørene op for medarbejdere i deres nye 52.000 m2 hovedkvarter i Billund. Det C. F. Møller-tegnede byggeri består af otte sammenhængende huse, der indbyder til leg og kreativitet, og NIRAS er rådgivende ingeniør inden for alle discipliner. To af husene er en rund kontorbygning med kantine i stueetagen og en rektangulær kontorbygning med minigolf på taget, og dem har konstruktionsingeniør Dinna Sand Kristensen projekteret. Her har hun arbejdet med fundamenterne og stabilitet af bygningerne.

Man holding a 'Made by' board. Thomas Nissen (THNI)

Danmarks første selvkørende bus på vej i Aalborg

Inden længe kører en af Danmarks første selvkørende busser rundt i Aalborg Øst på Astrup-stien. Den skal fragte borgere, der ikke er så mobile, fra deres bopæl til anden offentlig transport og butikker for at øge tilgængeligheden i området. Det er et pilotprojekt, og NIRAS har projekteret stien samt de handicapvenlige perroner på stoppestederne. Thomas Nissen har været rådgivende ingeniør på projektet og bistået med sine kompetencer inden for vej og trafik.

Woman holding a 'Made by' board. Trine Kjærgaard Bojesen (TKB)

Miljøvenlig skibsophugning på M.A.R.S.

Modern American Recycling Services (M.A.R.S.) er en af giganterne, når det gælder skibsophugning og decommissionering af off-shore konstruktioner i USA. De er ved at etablere sig i Danmark på Frederikshavn Havn på et 290.000 m² stort areal, der specifikt bliver indrettet til ophugning af skibe og platforme med videre. Virksomhedens aktiviteter kræver en lang række godkendelser og tilladelser – blandt andet fra EU. Miljøingeniør Trine Kjærgaard Bojesen har bistået med at udarbejde virksomhedens ansøgning om optagelse på EU’s liste over skibsophugningsanlæg.

Man holding a 'Made by' board. Mads Holten Rasmussen (MHRA)

Axel Towers og erhvervs-ph.d. giver nye perspektiver

Axel Towers er Københavns nye prestigebyggeri, som åbnede i juni 2017. Butikker og en Michelin-restaurant på toppen har taget plads i de fem tårne, som har været en stor teknisk mundfuld på grund af store krav fra arkitekten og de geometriske former. Mads Holten Rasmussen har været projekterende ingeniør på projektet med ansvar for VVS-installationerne.

Man holding a 'Made by' board. Lasse Nielsen (LAN)

Ny regnvandstunnel falder på et tørt sted

I Hellerup skal en ny regnvandstunnel sørge for, at gader, kældre og haver ikke længere bliver oversvømmet ved skybrud i fremtiden. Når den står færdig, vil tunnelen som del af et nyt regnvandsnet aflaste det eksisterende system og samle regnvand fra hele det centrale Hellerup og lede det ud i Øresund. Lasse Nielsen er projektleder for projektet og har været med siden 2014.