Education Skills And Employment (2)

Uddannelse, kompetencer og beskæftigelse

Med en holistisk og integreret vinkel støtter NIRAS uddannelse- og beskæftigelsespolitiske rammer igennem faktabaserede police dialoger og styrker yderligere samfundsstrukturer ved at knytte efterspørgslen af den private sektor med forsyningssiden via bedre uddannelse, samt teknisk og erhvervsmæssig uddannelse og træning (TVET).

Uddannelse, kompetence og beskæftigelsesavancement spiller en vigtig rolle i at opnå nationale udviklingsvisioner og strategier. De er essentielle for at fremme inklusion og bæredygtig økonomisk vækst på lokalt niveau, samtidig med at italesætte globale udfordringer som økonomisk migrering. 

Ved hjælp af en helhedsorienteret indgangsvinkel baseret på tre forbundene søjler; kompetenceudvikling, indskriden overfor hård arbejdskraft og udvikling af den private sektor – NIRAS arbejder for at styrke samfundsstrukturer ved at linke uddannelse og træning med arbejdsmarkedets behov for den private sektor. Vi promoverer tilgangen til et livslangt uddannelsesperspektiv og behandler kompetenceudvikling i sammenhæng til hele uddannelsessystemet, hvor vi anerkender at udviklingen kan være skolebaseret, virksomhedsbaseret, samarbejdsbaseret eller uformel. Herudover anvender vi skræddersyede metoder baseret på Skandinaviske best-practices til mainstream krydshugningsproblematikker som lighed mellem kønnene og social inklusion, specifikt målrettet kvinder og den yngre generation. 

I løbet af de seneste fem år har NIRAS implementeret 57 projekter over hele verden indenfor området uddannelse, kompetencer og beskæftigelse, med en værdi der overskrider €282 millioner. 

Når vi støtter udviklingen af befordrende målsætningsrammer, assisterer vi regeringer i at skitserer politikker og reguleringer for at sikre at initiativerne vi tager er baseret på en omfattende strategi, som stemmer overens med landendes socioøkonomiske mål. 

Vi assisterer også den nationale uddannelse og træningsreformsprocesser, sikrer uddannelsesledelse og informative systemer, og udvikler nationale kvalifikationsrammer sammen med kvalitetssikringsmekanismer. 

Inkluderende og upartisk kompetenceudvikling øger økonomisk produktivitet og påpeger ulighed. Derfor er vores mål at forbedre kvaliteten af det nuværende uddannelse og træningssystem. Dette opnår vi ved arbejde tæt sammen med nationale modparter for at styrke lokale strukturer og institutioner i konteksten af eksisterende socioøkonomiske tilstande. 

Vi støtter udviklingen af integrerede arbejdsmarkedssystemer og yder vejledning i bedre at linke menneskeressourcer med nuværende og forventelige kompetencebehov eksempelvis gennem etablering af arbejdsmarkedsinformationssystemer og karrierevejledningscentre. NIRAS er også involveret i at aktiverer den private sektor for at hjælpe med at formulere deres arbejdsbehov, og vi målrettet særligt mindre og mellemstore virksomheder (SMEs) som en produktiv og effektiv måde at generer beskæftigelsesmuligheder i udviklingskontekst. Vi yder kapacitetsudvikling for erhvervsservice, intern virksomhedstræning for praktikanter, og initierer ofte offentlige-private samarbejdsaftaler for at udvikle dobbelt-samarbejdstræning. 

Vores ydelser inkluderer blandt andet:

  • Udvikling af befordrende politiske rammer  
  • Reformerer teknisk og faglig og uddannende træningssystemer (politiks reform) 
  • Udvikling af pensum og træningsprogrammer 
  • Finansieringsskemaer for træningsinstitutter 
  • Træning af instruktører og undervisere 
  • Arbejdsmarkedsinformationssystemer 
  • Udvikling af den private sektor og engagement 
  • Opsætning og ledelse af kompetenceudviklingsfonde 
  • Støtte nationale beskæftigelsesservicecentre 
  • Internationale træningsprogrammer (ITP'er)

 

Se også: 

Capacity Development and Training

Hvordan NIRAS bidrager til SDG 4

Hvordan NIRAS bidrager til SDG 8

Dine partnere i kompetenceudvikling og beskæftigelsesfremme

Vil du vide mere?

Oliver Streit

Oliver Streit

Sector Lead Education, Skills & Employment

Stuttgart, Germany

Relaterede ydelser