2014 09 17 12.12.45

Monitorering, evaluering og læring

NIRAS’ monitorerings- og evalueringseksperter leverer ydelser af høj kvalitet over hele verden for et mere effektivt og ansvarligt udviklingssamarbejde. Vores efterspørgselsstyrede, stringente evaluerings- og monitoreringssystemer understøtter adaptiv ledelse og læring, hvilket fører til mere evidensbaserede og kritiske beslutninger.

Evalueringer udgør et vigtigt evidensgrundlag for en informeret forståelse af fremskridt. Når evalueringer er veldesignede og fokuserer på de tilsigtede brugere, viser de os, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. På samme måde måler de fremskridt i henhold til planer og fremhæver resultater, der ikke oprindeligt var planlagt, men som er lige så vigtige. Og endelig afslører de, om programmerne var veldesignede, og foreslår forbedringer af fremtidig implementering, omdirigering af finansielle strømme, eller hvordan man kan afbryde en mangelfuld intervention.  

Gennem stringente evalueringer styret af efterspørgsel og robuste monitoreringssystemer, støtter vores arbejde adaptiv ledelse og læring, der gør det muligt at anvende evalueringsmateriale i beslutningstagningen til at forbedre implementering og leveringen af resultater.  

NIRAS har gennemført flere end 400 opgaver inden for monitorering, evaluering og læring i løbet af de seneste fem år og har 30 erfarne interne MEL-specialister med en bred geografisk dækning på tværs af Afrika, Europa, Asien og Sydamerika. 

Ved at implementere opgaver over hele verden på flere niveauer (global politik-, program- og feltprojekter) har vi opnået forståelse for de komplekse processer, som er en del af udviklingsbistand. Det hjælper os med at sikre, kvaliteten af vores evalueringer og det store læringspotentiale der er i dem, bl.a. i forhold til optimering af effekter og brug af bistandsressourcer.  

NIRAS har gennemført evalueringer for EU, FCDO, Defra, AFD, Sida, Finlands Udenrigsministerium, BEIS og andre ministerier samt bilaterale og multilaterale donororganisationer på internationalt plan, NGO’er, filantropiske fonde og andre kunder i den private sektor på verdensplan.  

Vi sammensætter vores kontekstuelle og tematiske ekspertise med forståelse for evalueringsteorier og tilgange. Vores evalueringsydelser skaber værdi for slutbrugeren, er skræddersyet til konteksten og metodisk stringente. Vores tilgang til monitorering, evaluering og læring (MEL) sætter brugerens behov i centrum og sikrer, at dokumentationen er relevant for beslutningstagningen, og at den deles på en måde, der fremmer læring for at opbygge større ejerskab og anvendelighed af resultaterne. 

Et eksempel på ændringsteori i et af vores MEL-projekter: 

Vores MEL-fagfolk har erfaring i at designe og gennemføre kvantitative og kvalitative evalueringer, der bygger på en blanding af metoder, som understøtter generering af evidensbaserede resultater. Vi har erfaring i at levere site-specifikke og komplekse multi-partnerprogrammer og evaluerings- og læringsopgaver på tværs af sektorer. Disse omfatter klimaændringer og bæredygtig arealanvendelse, regeringsførelse og demokrati, civilsamfundet, køn og menneskerettigheder, fred og sikkerhed og økonomisk vækst (handel og udvikling af den private sektor). Derfor har vi en god forståelse af de vigtigste drivkræfter for succeser, best practice og erfaringer. 

NIRAS har også solid erfaring med at støtte organisationer i at udvikle deres strategiske planlægning, monitorering, evaluering, rapportering og læring (PMEL). Vores eksperter lægger stor vægt på forvaltning af resultater i alle de projekter, vi faciliterer. Vi designer monitorerings- og evalueringssystemer (M&E), der giver de relevante mennesker den rigtige information på det rigtige tidspunkt og dermed bidrager til en informeret beslutningstagning, bedre ressourceallokering og øgede udviklingsresultater.  

Vores tilgange til resultatbaseret ledelse (RBL) og PMEL trækker på den nyeste forskning samt vores egen praktiske erfaring med, hvad der fungerer bedst i de mange store programmer, som NIRAS er med til at gennemføre. Årtiers projektstøtte til en lang række organisationer giver os en solid forståelse og evne til at imødekomme udviklingsaktørernes reelle behov og krav. 

Vi tilbyder følgende ydelser:

 • Skræddersyede kvalitative og kvantitative metodologiske tilgange, der passer til individuelle opgavebehov, der styres efter best practice.  
 •  Nyttefokuserede resultater for at sikre, at vores MEL-output og læring påvirker beslutningstagning og programledelse. 
 • Anvendelse af innovative teknologibaserede dataindsamlings-, analyse- og kommunikationsmetoder, der anvender en bred vifte af skræddersyede værktøjer, der er tilpasset til konteksten af programmet – herunder værktøjer til satellit- og telemåling; behandling af naturligt sprog; maskinlæring: gennemsøgning på internettet og integreret datavisualisering.
 • Hurtig reaktion og mobilisering baseret på rammeaftalerutiner.
 • Dedikation til troværdighed, uafhængighed og nytte. 
 • Stringent intern kvalitetssikring 
 • Globalt netværk af specialister 
 • Samarbejde med akademiske institutioner og tænketanke
 • Ledelsesværktøjer til store, langsigtede undersøgelser af flere lande 
 • Implementeringsstøtte gennem vores globale netværk af NIRAS-landekontorer. 
 • Styring og levering af kapacitetsopbygningsstøtte gennem MEL-helpdesk.    

NIRAS's MEL-kapacitetserklæring

Vil du vide mere?

Graham Haylor

Graham Haylor

Managing Consultant/Sector Lead

Edinburgh, United Kingdom

+44 (0)131 440 5500

Rebecca Adler

Rebecca Adler

Principal Consultant

Edinburgh, United Kingdom

+44 (0)131 440 5500

Raphaëlle Bisiaux

Raphaëlle Bisiaux

PhD, Senior Consultant/ Evaluation, Research and L

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 26

Relaterede ydelser