Gender And Human Rights

Køn og menneskerettigheder

NIRAS er stolt af at gå forrest som et godt eksempel i vores bestræbelser på at fremme menneskerettigheder og ligestilling rundt om i verden. Udover at levere teknisk assistance i projekter, der særligt fokuserer på ligestilling og menneskerettigheder, bestræber vi os på at skabe forandringer og integrere ligestillingsaspektet og en menneskerettighedsbaseret tilgang i alle de sektorer og projekter, vi driver.

Sikring af menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene er afgørende for at nå alle FN’s verdensmål. Ved at mindske ulighed og forbedre demokratisk deltagelse, kan vi bidrage til økonomisk vækst og bedre Governance. Aktivt arbejde med ligestilling og menneskerettighederne er desuden afgørende for effektiv adgang til offentlige ydelser såsom sundhedspleje, uddannelse, lige adgang til finansiering og mindre kønsbaseret vold. Ingen bør udelukkes fra at bidrage aktivt til det samfund, de lever i. Ved at udfordre sociale normer og fremme ligestilling får piger, kvinder, drenge, mænd og ikke-binære personer bedre rammer for at forme deres egne liv og de samfund, de lever i.  

Ved at anvende en menneskerettighedsbaseret tilgang i alle vores kompetenceområder kan vi gøre internationale menneskerettighedsstandarder til grundlaget for vores arbejde.  

Vi arbejder i overensstemmelse med internationale konventioner og traktater ved at fokusere vores arbejde på både rettighedshavere og pligtbærere. Vores mål er at øge aktørers evne til at udøve og gøre krav på deres rettigheder og udfylde deres pligter. Det gør vi bl.a. gennem aktørinddragelse, ved at inkludere perspektiver fra magtminoriteter (eksempelvis personer, der lever med handicap, LGBTQIA+-personer, ældre, unge og oprindelige befolkningsgrupper) og ved at forstå de kontekstuelle og historiske uligheder, der er indlejret i visse systemer. Vi tror på, at kapaciteter, praksis og adfærd skal ændres på både systemniveau og på individuelt plan. Derfor fokuserer vores arbejde både på institutioner, bestemmelser og strukturer, men også på fællesskaber, individer og kvinder, mænd, drenge og piger i deres mangfoldighed.  

NIRAS har solid erfaring med at forvalte køns- og menneskerettighedsprojekter, og vi har dokumenteret erfaring med at føre tilsyn med omfattende, normændrende projekter, for eksempel at udfordre skadelige holdninger og arbejdsprocedurer i den offentlige sektor.  

Vores ydelser inkluderer blandt andet:

 • Inkluderende udvikling gennem anvendelse af rettighedsbaserede tilgange, integrering af ligestilling og ligestilling mellem kønnene samt social inklusion (GESI) på tværs af alle sektorer. 
 • Erfarne teams af respekterede fagfolk, der er højtkvalificerede til at styre komplekse projekter og programmer.  
 • Stærk intern kapacitet kombineret med langsigtet samarbejde og nem adgang til tusindvis af relevante eksterne kønseksperter.  
 • Transformative programmer, der inkluderer arbejde med mænd og drenge og intersektionelle behov.  
 • Omfattende ekspertise i at styrke institutioner og civilsamfundsorganisationer ved at integrere kønsaspektet og social integration og fremme kvinders økonomiske og politiske indflydelse. 
 • Erfaring med arbejdet med forebyggelse af kønsbaseret vold. 
 • Rådgivning til globale ledere om anvendelse af kønsspecifikke tilgange til offentlig økonomisk forvaltning, herunder kønsresponsiv budgettering og de nye kønsorienterede indkøb.  
 • Kontekstspecifik kønsanalyse, vurderinger og planlægning, herunder udformning af inkluderende MEL-rammer (monitorering, evaluering, læring) og kønsfølsomme indikatorer.  
 • “Do No Harm”-principper på tværs af planlægning og høje standarder for Duty of Care-procedurer.  
 • Facilitering af træningskurser, workshops og seminarer. 
 • Ekspertise inden for nexus-spørgsmål og tværgående temaer, herunder kvinder, fred og sikkerhed, køn og miljø/klimaændringer, ligestilling i den globale sundhed osv.  

Vores arbejde i køn og menneskerettighed-helpdesks

Hvordan NIRAS bidrager til SDG 5

Vil du vide mere?

Relaterede ydelser