Capacity Development And Training

Kapacitetsudvikling og træning

NIRAS har været førende inden for design og implementering af omfattende kapacitetsudviklingsindsatser gennem mere end 40 år med læring og tilpasning som hjørnesten i vores tilgang.

Opbygning af kapacitet hos regeringer og andre centrale aktører er afgørende for gennemførelsen af FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Der kan kun opnås resultater, når myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan er i stand til at udvikle og vedtage integrerede politikker med interessenter fra flere sektorer; den offentlige, den civile, den akademiske og den private. 

Kapacitetsudvikling og træning er kernen i alt, hvad vi gør i NIRAS og det involverer meget mere end at forbedre den enkeltes viden og færdigheder. Det er komplekst og hænger sammen med organisations- og samfundskultur -  og det kan ikke begrænses til blot at formidle viden eller forbedre færdigheder. Det kræver et helhedsorienteret engagement i en proces med forandring og forandringsledelse.  

Konventionelle værktøjer og metoder, der bliver brugt til forandring, evidens og læring, overser ofte det indbyrdes afhængige system mellem flere (individuelle, organisatoriske og institutionelle) niveauer og de overordnede historiske, sociale, kulturelle og politiske faktorer, der påvirker forandringer. En fast tro på fordelene ved resultatstyring fortsætter med at præge udviklingspolitik og praksis. 

NIRAS gennemfører i øjeblikket flere end 220 projekter rundt om i verden med et element af kapacitetsudvikling. 

Vores tilgang til kapacitetsudvikling er centreret omkring kontekstspecifikke, lokalt drevne og samarbejdsorienterede løsninger på komplekse problemer, og de giver mulighed for bedre tilpasningsevne og som er mere bæredygtige. 

NIRAS har i mange år bragt principper om adaptiv ledelse ind i udformningen og praksis af vores kapacitetsudviklingsindsatser. 

Internationale træningsprogrammer (ITP’er), en tilgang, der er støttes og fremmes af Sida, er vores kronjuvel inden for kapacitetsudvikling.  

I løbet af de seneste 20 år har vi - som førende bidragsyder til pædagogiske værktøjer, forandringsledelse og integrerede og rettighedsbaserede tilgange til bæredygtighed - drevet innovation af ITP-modaliteten. 

Vores ydelser inkluderer: 

  • Design af løsningsorienterede adaptive tilgange til forandringsledelse, kapacitetsudvikling og politisk fortalervirksomhed. 
  • Skræddersyede pædagogiske tilgange baseret på transformativ og deltagelsesbaseret voksen læring.  
  • Integreret teknisk og faglig træning af personer med langsigtet kapacitetsforstærkning af organisationer og agenturer.  
  • Ekspertise inden for en række læringsbaserede tilgange til planlægning og gennemførelse, herunder teori om forandring, resultatbaseret ledelse, adaptive tilgange til planlægning, monitorering, evaluering og læring, kortlægning af resultater, outcome harvesting, udvikling af evaluering og andre værktøjer og design til indlæring.  
  • Integrering af menneskerettigheder, køn- og lighedsperspektiver i kapacitetsudviklingstilgange og –metoder. 
  • Teknisk, ledelsesmæssig og administrativ kapacitet til at tilrettelægge flerårige internationale/regionale kapacitetsudviklings- og træningsinterventioner.  
  • Udvikling af digitale teknikker og værktøjer til træning, læring og datastyring.  

 

Se også: 

Dine partnere i kompetenceudvikling og beskæftigelsesfremme 
 

Hvordan NIRAS støtter FN’s verdensmål 4 
 

Hvordan NIRAS støtter FN’s verdensmål 8 

Hvordan NIRAS bidrager til kapacitetsudvikling og træning;

Vil du vide mere?

Oliver Streit

Oliver Streit

Sector Lead Education, Skills & Employment

Stuttgart, Germany

Relaterede ydelser