Land Tenure And Management

Jordbesiddelse og -forvaltning

Ved implementering af jordbesiddelses- og jordforvaltningsprojekter bruger NIRAS en helhedsorienteret tilgang, baseret på lokalbefolkningens rettigheder samt det pågældendes lands historie og økonomiske udviklingsmål.

Jord er grundlaget for alle menneskelige aktiviteter. Mennesker er knyttet til jord, da deres levebrød, identiteter og historier er flettet ind i det.  

I dag er 70 procent af jordrettighederne i udviklingslande udokumenterede. Den måde hvorpå jorden tilgås, forvaltes og kontrolleres, repræsenterer politiske, institutionelle, økonomiske, miljømæssige, sociale og kulturelle udfordringer, som må reguleres for at sikre retfærdig adgang og skabe en følelse af sikkerhed for legitime jordejere.  

I løbet af de seneste ti år har NIRAS ført an i implementeringen af 13 jordforvaltningsprojekter i Afrika, Asien, Europa og Latinamerika. Hvert projekt har haft et budget på mellem 1 million og 12 millioner euro.

Jordbesiddelses-, -forvaltnings- og -administrationsprojekter har en væsentlig indvirkning på ligestilling mellem kønnene, da de forbedrer kvinders adgang til ejendomsretten til jord. De forøger også investeringer i jord ved at give ejere langsigtede udsigter og stabilisere deres levebrød. Desuden øger jordprojekter jordproduktiviteten, indkomsten, adgangen til kredit og de mindsker konflikter.  

Sammen med vores offentlige, private og civilsamfundspartnere sigter vi mod at sikre, at jordbesiddelse og -forvaltning medvirker til at mindske fattigdom, forbedre levebrødet, styrke investeringsmuligheder, garantere en forsvarlig miljøforvaltning, bidrage til social inklusion og retfærdighed, styrke kvinder og mindske konflikter.  

Vores praksis er at have interne eksperter i alle projektteams for at sikre udveksling af viden. Disse eksperter er aktive netværkere og deler deres resultater i professionelle fora over hele kloden. Vi tilbyder også stærke backstopping-ydelser og teknisk hjælp til projektteamlederne for at sikre, at de tekniske og politiske løsninger er gode. 

NIRAS støtter regeringer i udvikling af omkostningseffektive jordforvaltningssystemer, som opfylder specifikke nationale mål og er i overensstemmelse med internationale standarder. Metoderne og teknologierne er altid tilpasset til lokale forhold og udviklet inden for rammerne af det pågældende lands nationale administration.   

Vores ydelser omfatter: 

 • Jordbesiddelse og –styring 
 • Jordpolitik og –lovgivning 
 • Administration og registrering af jord 
 • Jordinformationssystemer (LIS) 
 • Kortlægning og GIS 
 • Offentlig- og statsejet jord 
 • Investeringsgrunde 
 • Institutionel udvikling 
 • Boliger og byudvikling 
 • Samfundsengagement, offentlig bevidsthed 
 • Ligestilling mellem kønnene og social inklusion 
 • Konfliktreduktion og -løsning 
 • Vurdering af jord 
 • Planlægning af jordudnyttelse 
 • Jordsammenlægning 
 • Landscape approaches 
 • Klimarobust arealanvendelse 

Din globale partner i jordbesiddelse- og forvaltning

Kontakt os

Tommi Tenno

Tommi Tenno

Land Governance Sector Lead

Helsinki, Finland

+358 9 8362 4242

Relaterede ydelser