65829298 2332303883482630 3584087033838043136 O (2)

Governance og demokrati

Regeringsførelse er centralt i mange af vores projekter. God regeringsførelse spiller nemlig en vigtig rolle i at fremme FN's Verdensmål. Vi har i mere end 50 år styrket civilsamfund og mediers rolle, fremmet institutionel udvikling og støttet decentralisering samt effektiv forvaltning af offentlige finanser. Vores mål er at styrke og forbedre offentlig styring og ledelse ved at levere teknisk rådgivning, strategisk vejledning og støtte til offentlige institutioner, valgte organer og borgere.

Effektiv regeringsførelse og ansvarlige institutioner er afgørende for at afhjælpe fattigdom og opnå bæredygtige resultater inden for alle sektorer. Regeringer, udviklingsorganer og politiske beslutningstagere arbejder alle sammen om at fremme bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst.  

Vi samarbejder med regeringer, civilsamfundsorganisationer (CSO’er), uafhængige medier og lokalsamfund for at styrke de demokratiske processer. Ved at inddrage forskellige aktører stræber vi efter at øge inklusiv og ansvarlig planlægning og beslutningstagning på alle niveauer – og direkte bidrager til FN’s verdensmål 16.  

Som leder af et konsortium under EU's rammekontrakt parti 3 - “Menneskerettigheder, demokrati og fred” - er NIRAS det største nordiske firma, der leverer governance-tjenester til EU-delegationer over hele verden.

Vores tilgang til regeringsførelse skal identificere og fremme engagement mellem borgerne og deres regering med erkendelsen af, at både udbud af og efterspørgsel efter god regeringsledelse er nødvendig for at igangsætte ændringer. Ved at gøre dette styrker vi ledere og anerkender, at lokalt forankrede løsninger har det største potentiale for bæredygtighed.  

Sammen med nøgleinteressenter går vi sammen om at håndtere komplekse situationer med dedikation. Tilgangen har givet NIRAS ry for at levere omkostningseffektive governance-rådgivningstjenester af højeste kvalitet, der imødekommer vores kunders krav. Vores arbejde med at fremme ytringsfrihed og opbygge offentlige institutioners kapaciteter gør det muligt for borgere, den akademiske verden og beslutningstagere at handle på et mere oplyst grundlag, hvilket fører til mere inkluderende, gennemsigtig og ansvarlig forvaltning.  

Vores tilgang til regeringsførelse skal identificere og fremme engagement mellem borgerne og deres regering med erkendelsen af, at både udbud af og efterspørgsel efter god regeringsledelse er nødvendig for at igangsætte ændringer. Ved at gøre dette styrker vi ledere og anerkender, at lokalt forankrede løsninger har det største potentiale for bæredygtighed.  

Sammen med nøgleinteressenter går vi sammen om at håndtere komplekse situationer med dedikation. Tilgangen har givet NIRAS ry for at levere omkostningseffektive governance-rådgivningstjenester af højeste kvalitet, der imødekommer vores kunders krav. Vores arbejde med at fremme ytringsfrihed og opbygge offentlige institutioners kapaciteter gør det muligt for borgere, den akademiske verden og beslutningstagere at handle på et mere oplyst grundlag, hvilket fører til mere inkluderende, gennemsigtig og ansvarlig forvaltning.  

En af vores kernestyrker er vores støtte til civilsamfundet og fremme af dialogen med regeringer. Vi letter borgernes deltagelse i beslutningsprocesser og bidrager til bedre regeringsledelse. Dette er tæt forbundet med vores arbejde med bekæmpelse af korruption.  

Vi sætter en særlig ære i at gøre forvaltningsreformer bæredygtige ved at inddrage klimaforandringer, køn og menneskerettighedsperspektiver i alle skridt på vejen. Som leder af et konsortium under EU’s rammekontrakter parti 3 - “Menneskerettigheder, demokrati og fred” - er NIRAS det største nordiske firma, der leverer governance-tjenester til EU-delegationer over hele verden.  

Vores ydelser inkluderer:

  • Kapacitets- og organisationsudvikling for civilsamfundsorganisationer og parlamenter. 
  • Tilskuds- og fondsforvaltning for civilsamfundsorganisationer. 
  • Udvikling af uafhængige medier. 
  • Decentralisering og forvaltning af lokale myndigheder.
  • Institutionelle og politiske reformer med henblik på at forbedre bæredygtige resultater og levering af offentlige tjenesteydelser.
  • Forbedret offentlig finansiel forvaltning og avanceret tankeledelse med henblik på at overvinde politiske og institutionelle begrænsninger for økonomisk konkurrenceevne, socioøkonomisk udvikling og fattigdomsbekæmpelse. Vores team af anerkendte PFM-eksperter er et af de få, der har udført PEFA-vurderinger. 

Vores ydelser i PFM

Hvordan NIRAS bidrager til SDG 16

Vil du vide mere?

Relaterede ydelser