Peace And Stability

Fred og stabilitet

Vi bidrager til fred og stabilitet i verdens konfliktområder.

Fraværet af fred og stabilitet er den største fjende i indfrielsen af FN’s Verdensmål i en verden, hvor 80% af de fattige ifølge OECD vil bo i konfliktområder i 2030. 

Det freds- og sikkerhedsrelaterede udviklingssamarbejde vokser som følge af den alarmerende udvikling i antallet af voldelige konflikter rundt om i verden. Grupper af fattige mennesker, der allerede er dårligt stillet, overlades i stigende grad til sig selv på grund af svag regeringsførelse, og de tvinges til at flygte fra deres hjem, hvilket skaber nye demografiske udfordringer. Konflikter – som forværres af klimaforandringer og ekstrem fattigdom - forstærker landenes skrøbelighed og underminerer systematisk udviklingen i både fattige og tidligere middelindkomstlande.  

I lyset af denne virkelighed tilpasser donor- og modtagerlandene deres tilgange og integrerer udenrigspolitik, udvikling og humanitære værktøjer. Med øje for vigtigheden af at reagere på og handle i situationer med ustabilitet og konflikt, fokuserer udviklingsaktører i stigende grad på konfliktforebyggelse, løsning, mægling, stats- og fredsopbygning samt styrkelse af modstandsdygtigheden over for kriser og irregulær migration. 

I de seneste fem år har NIRAS implementeret omkring 180 projekter i 35 af verdens mest skrøbelige og konfliktramte lande.

Hos NIRAS tror vi på, at håndteringen af udfordringerne med at forebygge voldelig konflikt og at opretholde fred kræver erfaring og ekspertise i at arbejde med og i konflikt.  

Vi har mere end 20 års erfaring med at bidrage til konfliktforebyggelse, -løsning og -mægling og opbygning af stabilitet, modstandsdygtighed og langvarig fred i skrøbelige og konfliktramte sammenhænge.

Vi har på vellykket vis ledt opgaver, der har forbedret lokalsamfundenes evne til at løse og forebygge konflikter og understøttet drivkræfter for bæredygtig forandring i konfliktramte områder.  

Vores arbejde med at styrke institutioner og civilsamfund i områder med langvarige konflikter og ustabilitet har bidraget til at opbygge samfund der er mere modstandsdygtige over for vold. Vi ved, at udviklingsindsatser påvirker de konfliktmæssige rammer. Derfor vurderer vi nøje den rolle, vi spiller, den forandring vi driver og de antagelser vi gør, for at skabe positiv indvirkning, dér hvor vi arbejder og at undgå at gøre skade. 

Vi har stor erfaring med at administrere nexus-projekter, hvor udviklingsbistand, humanitær bistand og sikkerhed overlapper hinanden. Vi har også dokumenteret erfaring med at forvalte fonde på flere millioner euro med fokus på konflikt, stabilitet og migration.  

Vores ydelser omfatter blandt andet: 

  • Inkluderende og bæredygtig konfliktforebyggelse, fredsopbygning og reform af sikkerhedssektoren.  
  • Testede teams af respekterede fagfolk med stor erfaring i at håndtere komplekse og følsomme konfliktkontekster.  
  • Stærk intern kapacitet kombineret med nem adgang til tusindvis af relevante eksterne eksperter i konflikthåndtering.  
  • Dybdegående ekspertise i at styrke institutioner og civilsamfundsorganisationer i lande, der er ramt af langvarig konflikt og ustabilitet.  
  • Analyse af konfliktfølsomhed - konfliktintegreret vurdering og planlægning.  
  • “Do no harm ”-principper på tværs af programmering og høje standarder for duty of care-procedurer.  
  • Monitorerings,- evaluerings- og læringsstøtte.  
  • Facilitering af træningskurser, workshops og seminarer.  

Se også 

Freds- og Stabiliseringsberedskabet 

Støtte til migranter, flygtninge og værtsfællesskaber i Afrikas Horn 

NIRAS' arbejde med fred, stabilisering og migration

Vil du vide mere?

Rasmus Klitgaard

Rasmus Klitgaard

Gruppeleder

København, Denmark

+45 4810 4623

Relaterede ydelser