Eifo Green Accelerator (1)

Green Accelerator: søg tilskud til modning af dit grønne eksportprojekt

Hvis du har planer om et grønt eksportprojekt, men er stødt på barrierer i forhold til at få det realiseret, så kan du nu søge tilskud til modning hos EIFO Green Accelerator. Se ansøgningsrunder i 2024 nedenfor.

Hvornår kan jeg søge tilskud til modning af mit grønne eksportprojekt?

Næste ansøgningsrunde til EIFO Green Accelerator er 2. februar - 4. marts 2024.

Hvor meget kan jeg få dækket?

Green Accelerator kan dække op til 80 % af dine udgifter! Dog maksimalt 200.000 EUR. 

Så mange har allerede fået støtte

Over 30 virksomheder har allerede fået tilskud til at overvinde barriererne for deres grønne eksportprojekter over hele verden.

Hvordan søger jeg?

Her kan du læse alt om, hvordan du søger tilskud til dit projekt. Find desuden link til ansøgningsportalen længere nede af denne side. Bemærk at det er godt at komme i gang med ansøgningen i god tid, da det kan tage tid at koordinere med andre ansøgere og skrive ansøgningen. 

85 mio. til grøn projektmodningsordning

Det kan være dyrt og krævende at modne eksportprojekter og gøre dem til virkelighed, og sommetider har investorer og eksportører svært ved at finansiere de indledende faser fuldt ud.

For at kunne understøtte kommende danske eksportprojekter er der derfor afsat 85 mio. kr. til den grønne projektmodningsordning EIFO Green Accelerator. Tilskud gives både til enkeltvirksomheder og eksportalliancer mellem mindst to danske virksomheder, hvor projektet har til formål at fremme salg af afprøvede grønne teknologier til kunder i udlandet. 

Der er tre ansøgningsrunder om året. Datoerne for 2024 er: 

  • Ansøgningsrunde 1/2024: 2. februar - 4. marts 2024
  • Ansøgningsrunde 2/2024: 6. maj - 6. juni 2024
  • Ansøgningsrunde 3/2024: 18 september - 20. oktober 2024

Links

For at kunne opnå tilskud til modning skal projektet, din projektansøgning og du som ansøger opfylde en række krav. I faktaarket og ansøgningsguiden kan du få overblik over de vigtigste krav, før du søger.

Hvilke typer projekter

Tilskuddet er målrettet modning af grønne projekter. Med det menes projekter og løsninger, som fx reducerer brugen af fossile brændstoffer og udledningen af drivhusgasser, som fremmer energieffektivitet og effektiv ressourceudnyttelse eller som afhjælper mangel på fødevarer eller mangel på vand.

Se den fulde beskrivelse af hvilke grønne projekter og løsningstyper, der kan opnå tilskud i ansøgningsguiden nederst på siden.

Hvilke typer modning

I EIFO Green Accelerator kan du først og fremmest søge om tilskud til at dække udgifter til konsulenthjælp, rådgivning og ekspertassistance. Ydelserne kan fx være:

  • hjælp til feasibility studier
  • markedsanalyser
  • juridisk rådgivning
  • ESG-compliance analyser
  • oplysningsindsats over for beslutningstagere
  • rådgivning om patentansøgninger
  • marketingkampagner og events mm.

Man kan desuden få tilskud til at dække udgifter til projektstyring, revision og rejser. I mindre grad kan også indkøb af hardware indgå i budgettet.

Støtten kræver et eget bidrag fra ansøger

Støtten tildeles under EU’s ”De Minimis” regler, og i henhold til de regler kan hver deltagende virksomhed få tilskud op til EUR 200.000,-, forudsat at virksomheden ikke har opbrugt sit ”De Minimis”-budget gennem andre tilskud. For at sikre ejerskab til projektet skal virksomhederne selv bidrage med 30% af budgettet for enkeltvirksomheder eller 20% af budgettet, hvis der er tale om en alliance af virksomheder, der søger støtte til et fælles eksportprojekt. Støtten tildeles som refusion af afholdte udgifter ved afslutningen af projektaktiviteterne.

Kontakt

Sofia Jobarteh

Project Manager

På vegne af Danmarks Eksport- og Investeringsfond / Green Accelerator Facility  

markedsmodning@ekf.dk

Se også: