Produkter Dss Topbillede

Automation & IoT

Rådgivning om IoT, sensorer og automation – fra opsætning og dataindsamling til analyse og visualisering.

Internet of Things (IoT) giver helt nye muligheder for automation af opgaver, avanceret varsling, forudsigelse af hændelser, overvågning og meget andet. NIRAS har solid erfaring med området og gør brug af de seneste udviklinger inden for IoT og sensor-teknologi.

Vi leverer komplette IoT-løsninger, der passer til dine behov. Fra behovsundersøgelse omkring valg af sensor og IoT-infrastruktur til opsætning, installation, datavisualisering og drift. I tæt samarbejde med vores faglige rådgivere, data science specialister og BI konsulenter er vi desuden godt klædt på til at give dig sparring i udvikling af skræddersyede løsninger, så du får maksimal værdi ud af dine data.

Skalerbare IoT-løsninger

Vores IoT-løsninger er fleksible og skalerbare, og vi leverer både små såvel som store setup. Fra parkeringsovervågning, rumsensorer, radon-monitering og fabriksinstallationer til vandstandsovervågning. Vi kan give dig sparring om det hele, har erfaring med det meste og hjælper dig videre ud fra dine behov.

IoT-teknologien kan blandt andet bruges:

  • I forsyningsbranchen til fx affaldssystemer, forsyningsnettet, renseanlæg, vandværker og varmeværker.
  • På miljøområdet ift. grundvandsniveau, indeklima, vandkvalitet i søer, havne, badevarsling og radon.
  • I byområder til fx parkeringsovervågning, adfærdsmønster i trafik inkl. hastighed, afhentning af affald og snerydning.
  • Til industrielle formål i fx produktionsanlæg og lagerstyring.
  • I Facility Management til fx rumregistrering, temperaturstyring og indeklima.

Webløsninger og SCADA

Alle IoT-sensorer er i dag batteridrevne og kan placeres overalt. NIRAS tilbyder IoT-løsninger med både visualisering i webbaserede løsninger samt i SCADA-systemer.

Et eksempel er vores velafprøvede IoT-løsning til installation og drift af vandstandsmålere, som er konkurrencedygtig og giver mulighed for at lade data indgå i et større sensor- og data-delingsnetværk, gennem det NIRAS-udviklede vandkortet.dk. En prisbillig, teknologisk løsning målrettet en specifik, faglig problemstilling.

Automation

Vores SRO/SCADA-løsninger spænder fra stand alone-løsninger til komplekse, redundante serverløsninger baseret på virtuelle it-miljøer.

Vi projekterer gerne systemerne helt fra instrumentering, el-dokumentation og design af anlæg til programmering af PLC’er og idriftsættelse af det færdige anlæg.

Vi er også eksperter i bygningsautomation og har stor erfaring med at designe, projektere og udbyde CTS-anlæg.

Vil du vide mere?

Klaus Christensen

Klaus Christensen

Afdelingsleder - Automation

Aalborg, Denmark

+45 9630 6506

Torben Bach

Torben Bach

Afdelingsleder: Data & Software

Aarhus, Denmark

+45 6026 1883

Se også: