four tanks for beer

Værdisætning ved køb af bryggerier i Asien

Analyser af anlægsaktiver reducerede risiko ved køb af bryggerier

Opkøb af bryggerier kræver analyser af bryggeriernes tilstand og forventet behov for investeringer. NIRAS assisterede med omfattende projekt i Asien.

Minimeret risiko og et klart overblik over behovet for potentielle investeringer.

Det var den overordnede og klare gevinst, da NIRAS hjalp en kunde med værdisætning af en række bryggerier i Asien i forbindelse med opkøbet af to lokale virksomheder.

Kunden havde behov for en klar og uvildig vurdering af tilstanden på over 30 bryggerier.

Som en del af forberedelserne havde kunden behov for en klar og uvildig tilstandsvurdering på over 30 bryggerier rundt om i regionen og overblik over behovet for potentielle investeringer i nyt udstyr og bygninger.

Eksperter fra NIRAS leverede det tekniske overblik, som lå forud for investeringsbeslutningerne.

Det skete blandt andet gennem en Fair Market Value-vurdering, der er et sæt internationalt anerkendte vurderingsprincipper.

I en Fair Market Value-gennemgang vurderer NIRAS på bryggeriernes produktionsanlæg, behov for vedligehold og deres restlevetid. Efterfølgende vurderer man prisen for nyanskaffelser og derved opnår man et niveau for afskrivningen.

Analyserne i modellen giver blandt andet et estimat over renoveringsbehovet og en 10-års plan for investeringer samt beregninger af bryggeriernes kapacitet og identifikation af potentielle flaskehalse i produktionen.

Et andet væsentligt aspekt i modellen handler om at vurdere den geografiske placering af bryggerierne. Hvis et bryggeri eksempelvis ligger i et område, hvor der ofte er oversvømmelser eller jordskælv, vil det påvirke værdiansættelsen med en given faktor. Det samme gælder områdets infrastruktur og adgangen til markedet. 

For kunden betyder analyserne et klart overblik, før selve beslutningen om opkøbet. I det arbejde fører NIRAS store erfaring inden for bryggeriindustrien og indgående kendskab til bryggeriudstyr på globalt niveau kunden trygt gennem forløbet.

Samtidig kan NIRAS supplere med eksperter, der har international erfaring fra byggeriprojekter verden over.