Airplane flying in sunset
Flyene flyver kun, hvis de kan få brændstof.

Vækst og udvidelse

Sikker vej til mere flytrafik i København

Frugtbar sparring og teknisk bistand til Brændstoflageret i Københavns Lufthavn resulterede i tilladelse til at udvide og usædvanlig smidig behandling fra myndighederne.

En vigtig brik i Københavns Lufthavns udvidelsesplaner faldt på plads, da brændstoflageret i lufthavnen i juni 2016 fik lov til at udvide. Den planlagte markante stigning i flytrafikken er kun mulig, hvis lufthavnen kan levere og oplagre mere flybrændstof, hvilket kræver store hensyn til miljø og sikkerhed.

Et enkelt møde var nok

Alligevel skulle der blot et enkelt møde med myndighederne til, før tilladelsen blev givet. En usædvanlig smidig proces, fordi brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S er en af de 138 virksomheder i Danmark, myndighederne betegner som en risikovirksomhed.

Ofte skal der både 6 og 7 møder til, før en tilladelse bliver givet. Inden hvert møde skal virksomheden fremskaffe ny dokumentation og foretage ændringer i forslagene til håndtering af virksomhedens risici i forhold til miljø og samfund. Det er en proces, der kan tage 3-4 år og skabe store forsinkelser og endda helt forhindre en udvidelse. For sikkerheden skal være i orden.

Selv om Brændstoflageret er vant til at arbejde systematisk med sikkerhed og minimering af risici, havde vi ikke det rette kendskab til dokumentationskrav og proces, da vi havde brug for tilladelse til at udvide vores virksomhed. Derfor var vi afhængig af en professionel rådgiver. NIRAS har leveret et super godt arbejde. Vi har været meget tilfredse med hele processen, dialogen og de konkrete forslag. Faktisk så tilfreds, at vi nu trækker på NIRAS i mange andre sammenhænge her på brændstoflageret.

- Peter Laybourn, Forretningsfører for Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S

Rutineret kunde, men afhængig af hjælp

Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S er en meget sikkerhedsbevidst virksomhed. Som andre virksomheder med berøring til flyindustrien har virksomheden stor rutine i at arbejde systematisk med erfaringsopsamling, dokumentation og minimering af risici. Men den procedure og type af dokumentation, som brændstoflageret skal levere til myndighederne som en risikovirksomhed, er noget for sig. Derfor havde den – set ud fra et sikkerhedssynspunkt meget professionelle kunde – brug for en rådgiver, der kunne hjælpe med proces og forslag.

NIRAS leverede denne sparring og teknisk bistand, fordi NIRAS’ miljøspecialister og bygherrerådgivere har erfaring fra et betydeligt antal projekter i hele landet for forskellige risikovirksomheder.

Sikkerhed ned på ventilniveau

Inden byggetilladelsen kom i hus, havde NIRAS i en tæt dialog med brændstoflageret fastlagt håndteringen af de mange forskellige typer af risici helt ned på ventilniveau i et sikkerhedsdokument, der inklusive bilag er på flere hundrede sider.

Det er meget omfattende, men NIRAS havde også sikret en afklaring af, at det trods alt ikke var nødvendigt med en endnu mere omfattende VVM-redegørelse. Og da dokumentet ikke skulle ændres, men blev godkendt efter kun et enkelt møde, slap brændstoflageret for yderligere myndighedsbehandling.

Fly holder på varmen fra jorden

Flyenes kondensstriber gør, at klimabelastningen fra fly næsten bliver fordoblet. Årsagen er, at kondensstriberne fungerer som skyer, der holder på varmen på jorden og dermed øger drivhuseffekten.