People sitting around a table

Fra uddannelse til arbejde (E2E), Serbien

Kompetenceudvikling blandt unge og offentlig-private partnerskaber

E2E har skabt et netværk af lokale partnere, som fungerer som brobyggere mellem unge mennesker, virksomheder og uddannelsesudbydere.

E2E skaber et langsigtet, bæredygtigt kommunalt system, som øger de unges ansættelsesmuligheder og skaber et dynamisk, moderne og fleksibelt arbejdsmarked i Serbien. E2E er aktiv i kommunerne Novi Pazar, Knjaževac, Pirot, Kruševac og Kragujevac, hvor man vil teste den bedste model for arbejdsmarkedsintervention med henblik på at øge de unges ansættelsesmuligheder, som efterfølgende kan kopieres til andre serbiske kommuner.

E2Es vision er at tilbyde passende jobmuligheder for alle unge kvinder og mænd uanset social status. Vi vil opnå denne vision ved at fremme et moderne, aktivt arbejdsmarked samt tiltag for kompetenceudvikling baseret på den schweiziske model, men tilpasset de lokale behov.

E2E lægger vægt på at arbejde med udsatte sociale grupper – kvinder, unge lovovertrædere, romaer, unge i landdistrikter, flygtninge, hjemsendte osv. De enkelte kommuner vil undersøge måder, hvorpå man kan inkludere de forskellige grupper, og arbejde for at etablere en national og kopierbar model, der leverer optimale resultater.

Netværk af lokale partnere

På lokalt plan har E2E etableret et netværk bestående af fem lokale partnere med henblik på at hjælpe de unge med effektivt at forberede sig på de job, der efterspørges af den private sektor. De fungerer som formidlere og brobyggere mellem undervisningsudbydere, virksomheder og de unge, hvor de etablerer et system, som vil tjene samfundet længe efter, at projektet er afsluttet.

Vores lokale partnere tilbyder bl.a. information om arbejdsmarkedet, undervisning, praktisk vejledning og erhvervsrådgivning i overgangen mellem skole og arbejdsmarked samt formidling af læring på arbejdspladser som f.eks. praktikophold for unge.

E2Es lokale partnere arbejder på at udvikle offentlig-private udviklingspartnerskaber med virksomheder, kommuner og undervisningsudbydere på lokalt plan for at udvikle og udvide markedet for uformel uddannelse med praktikophold, som matcher behovene hos såvel den private sektor som hos de unge.

44,2 %

Ungdomsarbejdsløshed i 2016 (Serbiens statistiske kontor)

Forbindelse til regeringen

Vores unikke "bottom-up" tilgang og arbejde i lokalsamfundene sikrer, at resultater og viden overføres til den serbiske regering via dens enhed for social inklusion og fattigdomsbegrænsning og bidrager til udvikling af vidensbaserede arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikker samt andre offentlig-private udviklingspartnerskaber.

E2E hjælper Serbien med at udnytte de vellykkede elementer af de schweiziske og europæiske samarbejdsmodeller inden for kombineret praktik og erhvervsrettet uddannelse, det uformelle uddannelsesmarked, integration på arbejdsmarkedet/social inklusion af udsatte grupper samt formidling på arbejdsmarkedet.

Der findes yderligere oplysninger om tilgængelige midler og muligheder på projektets hjemmeside www.znanjemdoposla.rs

Varighed: 2015-2019
Finansieringskilde: Det Schweiziske Agentur for Udvikling og Samarbejde
Projektpartnere: Det serbiske undervisningsministerium, Enheden for Social Inklusion og Fattigdomsbegrænsning (SIPRU), IP-Consult Tyskland, Knjazevac Kommune, Pirot Kommune, Kragujevac Kommune, Krusevac Kommune og Novi Pazar Kommune