Children looking at an old ship at the Viking Ship Museum in Roskilde, Denmark
I Vikingeskibshallen kan besøgende se de næsten 1000 år gamle rester af fem skibe. Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Vikingeskibsmuseet

Tilstandsvurderer Vikingeskibsmuseets vikingeskibshal

I foråret 2018 bistod NIRAS Kulturministeriet med en objektiv vurdering af, om og hvordan det er muligt at restaurere Vikingeskibshallen, så museet også fremover kan huse de fem verdensberømte Skuldelevskibe.

Vikingeskibshallen har i over 50 år beskyttet og udstillet de fem verdensberømte Skuldelevskibe. Bygningen ligger helt ned til Roskilde Fjord, hvilket bringer skibene tæt på deres historie og naturlige element, men samtidig udsættes hallens konstruktioner og klimaskærm for et barskt miljø.

Vikingeskibshallen er udfordret af periodevis stigende vandspejl i fjorden og af nedbrydning af den bærende beton. Flere rådgivende ingeniører har undersøgt bygningen, og der er udarbejdet flere rapporter og notater, som argumenterer for og imod om bygningen kan restaureres til en stand, hvor den kan rumme og beskytte Skuldelevskibene.

I opgaven for Kulturministeriet ydede NIRAS en uvildig, faglig vurdering af, om og hvordan det er muligt at renovere Vikingeskibshallens konstruktioner og klimaskærm. Kulturministeriet modtog også forventede ændringer ved en renovering, et økonomisk overslag for renoveringen og et økonomisk overslag for vedligeholdsudgifterne.

Om Vikingeskibshallen

Vikingeskibshallen, tegnet af professor Erik Christian Sørensen, ligger smukt ud til Roskilde Fjord. Bygningen blev opført til udstilling af de fem vikingeskibe fra Roskilde Fjord og blev fredet i 1997.

Museets faste udstilling består af de fem Skuldelevskibe og fortæller skibenes historie samt historien om Nordens maritime eventyr i vikingetiden.

Alle spørgsmål vedrørende tilstandsvurderingen bedes stilet til Kulturministeriet.