Two forklifts in a warehouse
NIRAS har gennemført et Simplimize-forløb for e-l-m Kragelund, som producerer gaffel-løsninger.

Simplimize for e-l-m Kragelund

Metoden Simplimize strømliner forretningen

Virksomheden e-l-m Kragelund har fået en mere fokuseret forretning og et lavere omkostningsniveau ved hjælp af metoden Simplimize. Metoden rydder op i virksomheders produkter og services, og det skaber resultater på bundlinjen.

NIRAS har gennemført et Simplimize-forløb for e-l-m Kragelund, som producerer avancerede gaffel-løsninger til gaffeltrucks. Virksomheden havde nået et punkt, hvor deres eksisterende produktprogram og produktion var en hæmsko for øget indtjening, selvom deres omsætning var i vækst. Den øgede omsætning druknede i kvalitetsomkostninger og intern ordrestyring, men ved hjælp af et Simplimize-forløb blev virksomhedens produktprogram forenklet, uden at de skulle gå på kompromis med kundernes oplevelse af varians og værdi.    

Mere fokuseret forretning

Simplimize gjorde at forretningen blev mere fokuseret. Antallet af varenumre blev beskåret til det halve, samtidig blev virksomhedens montagelinje og lager strømlinet. Det øgede fokus betød, at virksomheden opnåede store forbedringer i ordrehåndtering og en reduktion af kvalitetsomkostningerne. Samtidig blev lageromkostningerne færre og virksomhedens produktions-setup mere effektivt.

Simplimize gav samtidig virksomheden mulighed for, at den kunne omlægge sin produktion. E-l-m Kragelund havde længe haft et ønske om at omstille til linjeproduktion, men de manglede værktøjerne og processen for at planlægge omstillingen. Det mindskede antal varenumre og den mere strømlinede forretning betød, at de kunne indfri dette ønske.  

Simplimize gav virksomheden mulighed for, at de kunne omlægge deres produktion. 

NIRAS havde fra starten sikret engagement og deltagelse fra virksomhedens ledelse og nøglepersoner, og det sikrede, at væsentlige beslutninger kunne træffes hurtigt.

Metoden øger profitten

Et Simplimize-forløb har således stor værdi for virksomheder, da det frigiver ressourcer, som virksomheden kan bruge til innovation og udvikling på de parametre, som skaber merværdi for kunderne.

Metoden Simplimize er udviklet af DTU og Industriens Fond. NIRAS bruger metoden, når de rådgiver virksomheder om, hvordan de bliver mere agile og får et produktprogram, som er tilpasset deres marked. Navnet Simplimize er en sammentrækning af simplify og optimize, og værktøjet blev udviklet i 2012.

Simplimize har forenklet vores produktprogram med ca. 50 % uden at gå på bekostning med kundernes oplevelse af varians og værdi.

Olav Brøchner, CEO, e-l-m Kragelund