Projekt

Sådan kan verdensmålene for bæredygtig udvikling bruges i klimatilpasningsprojekter

1C

Ny guide demonstrerer, hvordan FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling kan integreres i forskellige projekttyper.

29. maj, 2019
  • Sektor: Udviklingsbistand
  • Lande: Danmark

NIRAS præsenterer i samarbejde med Aalborg Universitet en ny ”Guide til integration af verdensmålene for bæredygtig udvikling i urbane klimatilpasningsprojekter”

Her udnytter vi vores viden fra konkrete projekter til at introducere en arbejdsmetode for, hvordan FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan integreres i lokale klimatilpasninger på den globale scene. Guiden stiller skarpt på klimatilpasning og præsenterer en praktisk tilgang i fem trin, til hvordan man integrerer verdensmålene i projekter:

  • TRIN 1: Identificer og inddrag relevante interessenter
  • TRIN 2: Identificer de mest relevante af verdensmålene
  • TRIN 3: Vurder niveauet af lokal påvirkning
  • TRIN 4: Udarbejd en indledende handlingsplan
  • TRIN 5: Monitorer og evaluerer

SDG Capture

For nylig har NIRAS udviklet et gratis dialogværktøj, SDG Capture, der hjælper med at visualisere, screene, monitorere og vurdere effekterne af at integrere verdensmålene i et projekt. Det har vist sig nyttigt, når man vil arbejde med verdensmålene på et operationelt niveau. Den nye guide inkluderer SDG Capture i sin metode – sammen med fem-trins tilgangen – og kan på den måde øge bæredygtigheden på projektniveau.

Guiden er baseret på både akademisk forskning og faglige erfaringer inden for klimatilpasningsområdet. Den viser, hvordan verdensmålene kan fungere som en katalysator for kommunikation i forskellige projektfaser såvel som belyse nye vinkler inspireret af ambitionen om bæredygtighed. Guiden kan bruges i mange forskellige projektfaser og til forskellige formål, som det fremgår af case-eksempler fra Vinh Yen, Vietnam og klimatilpasningen af Lindevangsparken på Frederiksberg.

Baggrund

I september 2015 vedtog FN de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Ligeledes blev det, der i dag er kendt som Parisaftalen, vedtaget af FN’s klimakonvention i 2015. Aftalens centrale mål er at styrke den globale reaktion på truslen fra klimaforandringer og holde den globale temperaturstigning godt under 2°C i dette århundrede. Derudover har aftalen til formål at styrke landenes evner til at håndtere de uundgåelige virkninger af klimaforandringer, vi i dag er vidne til, og som vil fortsætte over de kommende årtier.

Indtil nu har fokus primært været på at integrere verdensmålene på et strategisk plan. Men skal man for alvor forfølge verdensmålene, skal de også integreres i projekter på regionalt og lokalt niveau.

Park Of Lindevang 2

Casestudie: Børnehave i Vinh Yen, Vietnam

Projektet ”Exploiting synergies between sustainable urban drainage systems (SUDS) and urban farming in Vinh Yen City, Vietnam” undersøger synergierne mellem håndtering af regnvand med SUDS og brugen af SUDS til dyrkning af især grøntsager og blomster i mindre skala. Projektet finder sted i byen Vinh Yen, der ligger ca. 50 km nordvest for Hanoi med en befolkning på 108.327 indbyggere. Byen har længe været truet af oversvømmelser, og projektet søger at demonstrere en potentiel decentraliseret løsning for etablering af SUDS til at bevare noget af regnvandet. Læs mere.

Guide til integration af verdensmålene for bæredygtig udvikling i urbane klimatilpasningsprojekter

Flere løsninger inden for samme sektor