Projekt

Oserian Two Lakes: Bæredygtighed når det virkelig gælder

Oserian 1

En blomsterfarm i Kenya investerer massivt i bæredygtighed for at kunne eksistere blandt unik natur og dyreliv. NIRAS hjælper med at udarbejde masterplanen for den bæredygtige omstilling til en industripark for miljøvenlige virksomheder, der skal give lokal vækst.

18. februar, 2020
  • Sektor: Vand, Energi
  • Lande: Kenya
  • Tid: 2019- 2020

Lake Naivasha i Kenya er et ferskvandsparadis for flodheste og flamingoer. Beliggenheden i den nordlige del af nationalparken Hell’s Gate har givet inspiration til de majestætiske omgivelser, som er kendt fra Løvernes Konge. Her blandt natur og dyreliv, der er lige så vildt, som det er smukt, ligger blomsterfarmen Oserian Two Lakes.

Oserian har ambitioner om at forblive Afrikas mest bæredygtige blomsterfarm, med alt hvad dette indebærer, og samtidig at udvide sine aktiviteter på den nuværende lokation. Virksomheden stiller boliger til rådighed for de ansatte på selve blomsterfarmens område, og her bor flere end 11.500 mennesker. Oserian har opført både skoler og hospitaler, som har nedbragt områdets spædbørnsdødelighed til 0 procent, hvilket er helt enestående, når man sammenligner med resten af Kenya.

Oserian tilbyder ikke bare gode faciliteter for sine ansatte. Virksomheden forsyner dem også med grøn, vedvarende energi fra et stort geotermisk anlæg og en solcellepark (1 MW). De mange miljøvenlige tiltag på Oserian Two Lakes-farmen er anerkendt med adskille bæredygtighedspriser.

Og det er ikke svært at se, hvorfor Oserian gør sig store anstrengelser for at behandle de naturlige omgivelser respektfuldt. En stor del af farmens 7.200 hektarer er blevet til vildtreservatet Oserengoni Wildlife Sanctuary, som har et storslået og varieret dyreliv med mere end 50 forskellige arter af pattedyr og 400 fuglearter. Det er en topprioritet i Oserians forretningsudvikling at forblive forpligtet til deres bæredygtige kurs.

Wildlife

En ‘sustainable special zone’

Men det er hverken let eller særlig billigt at forblive en bæredygtig virksomhed. Derfor arbejder Oserian Two Lakes med NIRAS, SYSTEMIQ og øvrige partnere fra det P4G støttede samarbejde, SSEZ Africa. Partnerskabet hjælper blomsterfarmen igennem omstillingen til en bæredygtig industripark ved at udvikle en masterplan til en ’Sustainable Special Economic Zone (SSEZ)’. Visionen for en såkaldt ‘SSEZ’ er at skabe et forbilledligt industrielt kollektiv, hvor andre bæredygtige og CO2-bevidste virksomheder kan leje sig ind i et fællesskab, som lever i fredelig sameksistens med natur og lokalsamfund i stedet for at ødelægge det.

Ambitionen er støttet af de lokale myndigheder, som er i gang med en proces, der skal give området status som en ‘special economic zone’. Det vil give virksomhederne i industriparken favorable betingelser for handel og skatteforhold.

Leopard

Forståelse for både forretning og bæredygtighed

Før den bæredygtige industripark kan blive en realitet for Oserian Two Lakes, skal området forberedes til de potentielle nye virksomheder, som flytter ind. De skal kunne se muligheder frem for begrænsninger i at slå sig ned i de naturskønne omgivelser, hvor leoparder og bøfler går rundt på området. Derfor er det afgørende med en dyb forståelse for disse virksomheders behov, sådan at industriparkens infrastruktur og logistik bliver skræddersyet til dem på en måde, som er både økonomisk og miljømæssig bæredygtig.

Old Packhouse (1)

NIRAS og de øvrige partnere hjælper derfor Oserian Two Lakes med at identificere, hvilke løsninger der er hensigtsmæssige på lokaliteten i forhold til pladshensyn, forsyningslinjer og virksomhedernes individuelle behov. For eksempel vil en stor tekstilvirksomhed kræve brancheledende løsninger til håndtering af spildevand, hvis den skulle kunne slå sig ned i industriparken.

Sådan et er der ikke på lokationen lige nu, så en del af projektet omkring masterplanen er at udforme en løsning til et spildevandssystem. Det skal kunne rense spildevand fra én virksomhed i industriparken og recirkulere det, så andre af virksomhederne kan genbruge det. Det kunne for eksempel være på blomsterfarmen, hvor renset spildevand ville kunne bruges til kunstvanding. Lignende synergier og bæredygtige tiltag vil blive udnyttet på tværs af de forskellige virksomheder, som i fremtiden slår sig ned i industriparken.

Det er en spændende opgave for NIRAS, hvor vi trækker på eksperter fra mange af vores fagområder – blandt andet spildevandsbehandling, cirkulær økonomi, vedvarende energi og bæredygtigt byggeri. NIRAS arbejder desuden konkret med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) – ved hjælp af dialogværktøjet SDG Capture – for at identificere de fokusområder i masterplanen, som vil give gennemførlige, bæredygtige og innovative løsninger, der kan fungere i den lokale kontekst. For det ville være en tragedie, hvis dyrelivet og lokalsamfundet ved Oserian Two Lakes ikke blev bevaret.

Dette projekt er støttet af P4G

P4G – Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 – er et initiativ, der er iværksat i 2018 ud fra en ambition om at blive et verdensledende forum for udvikling af specifikke offentligt-private partnerskaber, som er i stand til at levere på FN’s verdensmål og Parisaftalen.

Vil du vide mere?

Christian Eriksen

Christian Eriksen

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 6040 0497

Se også: