Grass field with small river
Græse å i Nordsjælland er opmålt med grøn laser fra et fly i 300 meters højde. Resultatet er en nøjagtig 3D-kortlægning af åen

Laserscanning af vandløb i Egedal og Gribskov

Vandløb 3D-opmåles nu fra fly

Et forsøg med at bruge flybåren laser til at opmåle vandløb tegner lovende. Metoden giver et mere detaljeret resultat.

Kommunerne får hjælp fra luften til at sikre vedligeholdelse af Danmarks mange beskyttede vandløb. Et forsøg i Egedal Kommune og Gribskov Kommune med flybåren laserskanning tegner så lovende, at opmåling fra fly kan indgå som ny praksis på området.

Metoden giver langt mere detaljerede resultater end traditionel landmåling. Faktisk måler laseren hele vandløbet inklusiv bund og brinker med 10-20 punkter pr. m2, hvor traditionel manuel opmåling af vandløb typisk foretages med et enkelt tværsnit med kun 4-5 punkter for hver 100 meter. Dertil kommer, at en del vandløbsstrækninger er utilgængelige for en opmåler i waders eller med båd.

Opmåling af vandløb fra luften er prismæssigt interessant, specielt hvis kommunen opmåler flere vandløbsstrækninger samtidig eller går sammen med andre kommuner om opgaven.

Startomkostningerne er relativt store, men når først flyveren er i luften, er det til gengæld kosteffektivt at opmåle ekstra vandløb.

Metoden giver langt mere detaljerede resultater end traditionel landmåling

Fly ser ikke gennem andemad

Opmåling fra fly kan anvendes på størstedelen af vandløbene i Danmark. Der er dog steder, hvor det ikke kan lade sig gøre - eksempelvis Ramløse Å i Gribskov Kommune. Her gør andemad vandet i Ramløse Å så uklart, at laserstrålerne kun trænger delvis gennem vandet. For at få de optimale betingelser foregår opmåling fra fly derfor bedst i perioden fra december til marts, hvor den grønne vækst er minimal i vandløbene.

Ny viden om gamle diger

Som ekstra bonus fik Gribskov Kommune gratis opdateret sin viden om en række diger fra 1950’erne og 1960’erne. Materialet med højdekurver er nu givet videre til digelagene, så de lettere kan kontrollere digernes tilstand

Særlig laser kortlægger vanddybder fra fly

Laserscanning fra fly har længe været brugt til at måle højder på landjorden, men metoden er i de senere år blevet forfinet til også at kunne bruges til opmåling under vand. Ved at bruge grøn LiDAR, der har en kortere bølgelængde end traditionel infrarød laser, kan metoden under gode forhold kortlægge ned til ca. 8 meters dybde, og avanceret software filtrerer fisk, tang og forstyrrende bølgetoppe væk. Resultatet er et nøjagtigt 3D-kort med 10-20 målepunkter pr. kvadratmeter. Hvert punkt har en præcision på ca. 5 cm.