Facade of the new state archives building in Bayern, Germany
Den nye arkivbygning blev opført med 35.000 hyldemeter til forskning og offentlig adgang samt et auditorium til forelæsninger og andre begivenheder.

Klimatisering af magasiner til landsarkiv for den Ev.-Luth. Kirke i Bayern

Sikrede tysk landsarkiv et stabilt og sikkert indeklima med et lavt energiforbrug

Ny arkivbygning til den evangeliske-lutherske kirke i Bayern nyder godt af et klimatiseringsprincip, der udnytter bygningsfysikken og forskellige byggematerialers egenskaber. Resultatet er et stabilt og sikkert klima med de rette temperatur- og fugtforhold. Metoden er energivenlig, driftssikker og økonomisk.

Den evangelisk-lutherske kirke i Bayern er en protestantisk kirke i den tyske delstat Bayern. Kirkens tidligere arkiv lå i smukke omgivelser i Nürnberg og i en bygning fra tiden efter krigen. Pladsen i bygningen var meget trang for både brugere, personale og dokumenter. Desuden havde arkivet mange forskellige lejemål til yderligere arkivalier. Situationen var upraktisk for brugerne og medførte høje driftsomkostninger.

Kirken ønskede derfor at opføre en ny bygning med 35.000 hyldemeter til forskning og offentlig adgang samt et auditorium til forelæsninger og andre begivenheder.

Den nye arkivbygning blev opført ved den eksisterende bygning på en byggemodnet grund og sikrede en forsvarlig bevaring og præsentation af det stigende antal dokumenter med hensyn til både opbevaring og tilgængelighed.

Rådgivning gennem alle faser af byggeriet

NIRAS ydede klimateknisk rådgivning om magasinklima gennem alle byggeriets faser og rådgav om reolleverancen af et mobilt reolsystem til de mange magasiner.

En del af rådgivningen omfattede at koordinere det arkivtekniske udstyr i magasiner og restaureringsværksteder og at udarbejde energiteknisk dokumentation af bygningens energibehov før ibrugtagning.

NIRAS rådgav også om udtørring af byggefugt fra magasinerne med klimaovervågning i byggefasen og i de første år efter, at arkivet var bygget færdigt.

Klimatisering efter ZEPHYR-princippet

Arkivbygningen blev bygget efter det såkaldte ZEPHYR-princip – en metode, der sikrer klimatiseringen af magasiner ud fra passive metoder og uden traditionelle store mekaniske klimaanlæg med be- og affugtning.

Zephyr er vestenvindens gud i den græske mytologi og har inspireret til metoden, der er udviklet af NIRAS i samarbejde med Universitetet i Lund og Nationalmuseet. Konceptet er gennemprøvet på mange magasiner i Danmark, Tyskland og Sverige.

Metoden udnytter byggematerialers fysiske egenskaber til at sikre et stabilt klima med et meget begrænset energiforbrug. Det skaber gode opbevaringsforhold for kulturarv uafhængigt af, om det er kunstgenstande, museumsgenstande eller arkivmateriale.