Wall with childrens paintings
Efter miljøsanering af bygningerne blev alle de rene materialer fra nedrivningen som beton, jern, glas og tagpap genanvendt.

Genanvendelse af bygningsmaterialer

Genanvendelse af bygningsmaterialer

Holbæk Kommune sparede penge og undgik miljøproblemer ved at have fokus på ressourceudnyttelse ved nedrivning af Brunhøjskolen.

Holbæk Kommune sparede 200.000 kr. på nedrivningen af Brunhøjskolen ved at genanvende størstedelen af skolens bygninger.

Besparelsen kunne realiseres, fordi kommunen havde besluttet at afsætte både tid og penge til grundige forundersøgelser af bygningsmaterialerne og jorden på grunden. Det havde kommunen gjort for at komme ubehagelige overraskelser i forkøbet, og dermed fik kommunen mulighed for at have fokus på ressourceudnyttelse.

Ressourcetjek og fokus på miljøfarlige stoffer

I god tid inden nedrivningen blev der udført et ressourcetjek af bygningerne, hvor materialer, som var egnet til genanvendelse, blev identificeret.

Størstedelen af materialerne i skolens bygninger kunne genanvendes

Derudover blev alle informationer om miljøfarlige stoffer i jorden og bygningsmaterialer fra skolen grundigt undersøgt, inden nedrivningen blev sendt i udbud. Det betød, at størstedelen af materialerne i skolens bygninger kunne genanvendes.

Brunhøjskolen i Holbæk var gammel og slidt. Skolen var langt fra tidssvarende, og bygningerne fra 1971 kunne ikke mere. Derfor havde kommunen besluttet at rive skolen ned.

Nedrivning under budget

I budgettet på 4,7 mio. kroner til nedrivningen var der indbygget en reserve til uforudsete udgifter. Reserven blev ikke brugt, og prisen for nedrivningen landede på knap 4,5 mio. kroner.

Ofte bliver udbudsmaterialet på nedrivninger lavet, før der er en plan for, hvordan byggematerialerne bortskaffes. I dette tilfælde blev det gjort den anden vej rundt, og det betød, at man i langt højere grad kunne tænke i symbiose-effekter og derved skabe værdi.

Rene materialer til genanvendelse

Efter miljøsanering af bygningerne blev alle de rene materialer fra nedrivningen som beton, jern, glas og tagpap genanvendt. Man sikrede, at materialerne var rene ved en grundig kortlægning af, hvilke materialer der indeholdt miljøfarlige stoffer. De materialer, der indeholdt de farlige stoffer, blev efterfølgende miljøsaneret, inden de blev solgt videre til genanvendelse.

Den rene, knuste beton på i alt 2.000 ton fra Brunhøjskolen blev kørt til Søbæk Have, hvor den i dag er genanvendt som bundsikringsgrus under periferivejen. Samtidig blev overskudsjord fra perifierivejen anvendt på Brunhøjskolen til opfydning af terrænhuller efter nedrivningen.

Den grundige forundersøgelse betød, at der dukkede meget få overraskelser op ved selve nedrivningen. Og de, der dukkede op, var skjult for prøvetagerne.

- Projektleder Søren Kofod, Holbæk Kommune, Kommunalt Anlæg under Vækst og Bæredygtighed