Two men standing outside
Morten Pedersen fra NIRAS i Laos for at vurdere et lokalt klimaprojekt, som Københavns Lufthavn nu har engageret sig i.

CO2-offsetting

Energieffektive komfurer i Laos hjælper Københavns Lufthavn med at blive CO2-neutral

Københavns Lufthavn er i fuld gang med at implementere deres klimastrategi, som indebærer, at lufthavnen bliver CO2-neutral allerede fra i år. NIRAS rådgiver lufthavnen om processen.

I marts 2019 lancerede Københavns Lufthavn sin klimastrategi, som blandt andet forpligter lufthavnen til at blive CO2-neutral gennem støtte til CO2-reducerende projekter i Danmark og globalt allerede her i 2019. Lufthavnen arbejder endvidere målrettet på at eliminere sin CO2-udledning frem mod 2030 for derigennem løbende at reducere behovet for klimakompensation.

NIRAS har stor erfaring med at implementere klimastrategier. Derfor har vi rådgivet lufthavnen om, hvordan man i praksis foretager CO2-offsetting – en metode hvor man kompenserer for CO2-udledning ved at gennemføre andre projekter til gavn for klimaet.

Stor udbudsproces gennemført

Morten Pedersen fra NIRAS har understøttet hele processen omkring CO2-offsetting. Han har blandt andet været i dialog med interessenter, NGO’er og Airport Carbon Accreditation, som er et internationalt, frivilligt akkrediteringssystem for lufthavne. Med udgangspunkt heri har NIRAS forestået og opsat krav til, hvilke projekter der er velegnede til CO2-offsetting og samtidig på linje med de høje krav, som der bliver stillet fra Københavns Lufthavns side.

Efter aftale med lufthavnen er der gennemført en større udbudsproces for at finde det helt rigtige projekt for lufthavnen til CO2-offsetting. På anbefaling fra NIRAS har Københavns Lufthavn derfor netop indgået aftale med NEXUS, som er international NGO, der er specialiseret i Sydøstasien.

Energieffektive komfurer i Laos

Københavns Lufthavnen har besluttet at lave CO2-offsetting baseret på et projekt om at udbrede energieffektive komfurer i Laos. Projektet vil være til stor gavn for klimaet, da hvert energieffektivt komfur bruger 40 pct. mindre brændsel, end hvis man bruger primitive komfurer eller blot laver mad over et bål. De nye komfurer giver derfor både et mindre CO2-udslip men også en bedre økonomi hos den enkelte familie i Laos. I projektet, som lufthavnen bliver involveret i, er der allerede solgt mere end 270.000 energieffektive komfurer.

Produktion af de energieffektive komfurer i Laos.

NIRAS har i april 2019 foretaget en due diligence af projektet i Laos. Vores eksperter på området for klimastrategier forudser, at flere og flere virksomheder vil følge Københavns Lufthavns eksempel i de kommende år. Store virksomheders klimastrategier kræver markante investeringer. Men det tager år, inden de er implementeret, og derfor er CO2-offsetting det bedste middel til at opnå CO2-neutralitet her og nu.

En bruger af et komfur i Laos, som er en del af klimaprojektet.

Det har været meget spændende at være med i en proces, hvor en stor virksomhed tager ansvar for at drive en udvikling mod mindre CO2-udslip, og det har været ekstra spændende at arbejde med CO2-offsetting, da der fortsat er begrænset erfaring med dette i Danmark

Morten Pedersen, NIRAS