Projekt

Vi har målt dybden af tekstilbranchens miljø-fodaftryk

Hanging Jeans Trousers Clothes

Ved at sammenkøre branchedata med en verdensførende udregningsmodel har NIRAS udarbejdet et samlet miljøregnskab over hele den danske mode- og tekstilbranche. Undersøgelsen har været en øjenåbner for branchen.

3. marts, 2017
  • SDG: #12, #13
  • Sektor: Miljø, Energi
  • Lande: Danmark
  • Klient: Miljøstyrelsen

I en stor brancheanalyse har NIRAS kortlagt den danske tekstilbranches samlede miljø-fodaftryk (carbon footprint). Rapporten viser, at produktion af en enkelt T-shirt belaster miljøet svarende til godt 12 kroner, og at branchens samlede miljøpåvirkning svarer til 3,4 milliarder kroner årligt. Det er den regning, som danskernes forbrug af tøj sender videre til miljøet – og en stor del af denne vel og mærke i de lande, hvor tøjet produceres.

Tekstilbranchen har over tid været udsat for en del kritik for belastning af miljøet. Derfor var branchen også interesseret i at indgå et samarbejde om en såkaldt E P&L – Environmental Profit & Loss account. Den blev udarbejdet i 2014 i en rapport (med fokus på data fra 2013) for Miljøstyrelsen og IC Group.

Banebrydende analysemetode

Resultatet af en E P&L baseres på blandt andet drivhusgasemissioner, luftforurening, vandforbrug, vandforurening og indirekte arealanvendelse. Den prissætter miljøpåvirkningen i Euro og gør dermed regningen, som naturen må betale, meget håndgribelig.

Undersøgelsen af den danske mode- og tekstilbranche er lavet ved at sammenkøre nationale tal for tekstilbranchens årlige indkøb med opgørelser over miljøbelastningen fra et produkts livscyklus fra start til slut.

Det betyder, at danske tekstilvirksomheder nu kan få generiske miljø-fodaftryk ved at sætte deres mængder af indkøb ind i formlerne opstillet af NIRAS ud fra brancheanalysens datasæt.

E P&L er en kompleks analysemetode, der bygger på store mængder af industridata for hele verden. Selvom den først er blevet mulig at gennemføre inden for de senere år, har NIRAS opbygget solid erfaring på området.

"Et vigtigt fokuspunkt er netop, at kunden ikke skal drukne i data men derimod få konkrete og brugbare output."

Undersøgelsen kan tilbyde vigtig viden ved at påpege fokusområder, som miljøbevidste virksomheder bør være særligt opmærksomme på i deres værdikæder.

Let og anvendelig for kunden

Selvom analysemetoden er kompleks, er et vigtigt fokuspunkt for NIRAS’ ingeniører netop, at kunden ikke skal drukne i data men derimod få konkrete og brugbare output. En tidligere E P&L-analyse udført for Novo Nordisk har netop vist, at det lader sig gøre at gennemføre, samt at indsigten i data giver værdi for kunden.

Når der ikke er tale om helt så store virksomheder, kan det imidlertid give god mening at påbegynde den omfattende proces med det formål at lave analysen på brancheniveau.

Det gjorde man altså i denne analyse, som blandt andet udforsker den miljøpåvirkning, der opstår, når tekstilbranchen anvender forskellige tekstilfibre og materialer. Undersøgelsen har særligt været en øjenåbner for branchens virksomheder i relation til, at ikke kun dyrkning af bomuld, råproduktion af uld og andre tekstiler bør være et miljømæssigt fokusområde. Også de forarbejdende led – så som vådbehandling og syning – sætter væsentlige miljø-fodaftryk og skal derfor også være fokusområder for branchens virksomheder.

Tal og andre fun facts:

  • Tøjbranchen i Danmark omsætter for 29 mia. kroner om året
  • Den største miljøbelastning fra dansk tøjproduktion foregår uden for Danmark – især i Kina, Indien og Tyrkiet
  • En typisk dansker forbruger årligt 16 kilo tøj, som der er brugt yderligere 50 kilo kemikalier til at producere

En mere miljøbevidst tekstilbranche: 

  • E P&L-analysen er udarbejdet af NIRAS i samarbejde med britiske Trucost og aalborgensiske 2.-0 LCA Consultants
  • Koncernen IC Group, der står bag kendte brands som Peak Performance, Saint Tropez og Tiger of Sweden, var med som case-virksomhed og fik egen miljøanalyse

Rapporten gav anledning til en del presseomtale, og resultaterne blev også præsenteret på et webinar for branchefolk

Vil du vide mere?

Camilla K. Damgaard

Camilla K. Damgaard

Afdelingsleder

Allerød, Denmark

+45 2055 0675

Christian Eriksen

Christian Eriksen

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 6040 0497

Se også: