3D model of bicycle and footbridge over water
Den nye bro svinger smukt over den historiske inderhavn.

Cykel- og gangbro over Københavns Inderhavn

Smuk cykelbro forbinder det historiske København

En ny cykel- og gangbro over Københavns inderhavn vil forbinde historiske dele af hovedstaden. NIRAS projekterer den smukke bro, der får op til 10.500 brugere dagligt.

Broer skaber liv. Det ved man i København, der har etableret flere broer langs kanalerne og over inderhavnen. Nu kan københavnerne se frem til endnu en smuk bro, der aflaster den trafikerede Langebro og forbinder historiske bydele.

Den nye cykel- og gangbro vil løbe mellem Vester Voldgade og Langebrogade på Christianshavn. Broen placeres lige nord for Langebro, der i gamle dage blev brugt til at flytte soldater mellem fæstningerne.

Ambitionen med den nye bro er at skabe flere muligheder for byliv og rekreation for københavnerne samt endnu en vigtig forbindelse over havnen. Overordnet er broen et led i ambitionen om at udvikle København som en grøn og bæredygtig by ved vandet i verdens bedste cykelby.

Drejebroen er en gave fra Realdania og designet af Wilkinson Eyre Architects. Man vurderer, at den nye cykel- og gangbro vil få 6.000-10.500 daglige brugere.

For NIRAS omfatter opgaven projektering af broen, der får to oplukkelige fag. Broens frihøjde er 5,4 meter over en fri bredde ved lukket bro på 20 meter. Den fri gennemsejlingsbredde ved åbning er 35 meter, og broens hældning for gående trafik bliver 45 grader.

Den største udfordring har været at indpasse brokonstruktionen til en bydel med mange historiske bygninger

Mange historiske bygninger

Den største udfordring har været at indpasse brokonstruktionen til en bydel med mange historiske bygninger. En anden teknisk udfordring for NIRAS’ ingeniører har været at optimere den oplukkelige del af broen på en måde, så fremtidige driftsomkostninger minimeres for ejeren, der er Københavns Kommune.

NIRAS har moduleret underbygningen af broen i 3D og efterfølgende statisk eftervist i FEM-programmet LUSAS. NIRAS har stået for myndighedskontakt, herunder kontakt til havnemyndigheder, ledningsejere, Københavns Kommune mv.

Ud over projekteringen af broen er NIRAS ansvarlig for at udarbejde det skriftlige udbudsmateriale for den samlede opgave. NIRAS har desuden gennemført tilbudsprojektering og udarbejdet udbudsmaterialet.

Broen forventes at stå færdig i 2018.

Bredt hold bag ny bro

  • Realdania Byg står for at opføre broen. Københavns Kommune vil stå for den efterfølgende drift og vedligeholdelse.
  • Ud over NIRAS er BuroHappold Engineering, WilkinsonEyre Architects, Urban Agency Aps, Eadon Consulting Ltd., Speirs + Major LLP med i projektet.
  • NIRAS står bl.a. for assisterende projektledelse, geoteknik, fundering, ledeværker, omfattende spunsarbejder omkring brounderstøtninger, konstruktioner for bærende underbygning, trafikforanstaltninger under udførelsen, udarbejdelse af udbudsmateriale, kontakt til myndigheder, arbejdsmiljøkoordinering, trafik, støj og vibrationer samt ledninger og kabler