Bispebjerg Hospital seen from below
Større dele af Bispebjerg Hospital er fredede herunder, bygninger fra 1913.

Bispebjerg Hospital fjernvarmekonvertering

Fra damp til fjernvarme på Bispebjerg Hospital

Når det nye Bispebjerg Hospital står færdigt i 2025, skal patienter, læger og sygeplejersker holde varmen med fjernevarme i stedet for damp. NIRAS hjælper med den store konverteringsopgave.

Dampforsyning i Københavns Kommune skal være udfaset i 2020-2023. I den forbindelse er NIRAS rådgiver for Bispebjerg Hospital i et fjernvarmekonverteringsprojekt, der omfatter 32 varmecentraler.

Som erstatning for dampforsyningen satser Bispebjerg Hospital fremadrettet på fjernvarme, og NIRAS stod for en forundersøgelsesrapport, som belyste de forhold, der ligger til grund for den fremadrettede konverteringsproces.

Udover at konvertere de eksisterende varmecentraler skal der udføres arbejde i de eksisterende transport- og logistiktunneller, da de eksisterende dampforsyningsledninger opvarmer tunnellerne med spildvarme. I forbindelse med at man udfaser dampforsyningen, mister hospitalet opvarmningen af tunnellerne. Der vil derfor fremadrettet være et naturligt varmebehov i tunnellerne, som også er en del af konverteringsprojektet.

Konverteringsprojektet omfatter ligeledes andre bygninger, hvor forskelligt udstyr anvender damp, men som fremadrettet skal forsynes via el.

Forundersøgelsesrapport

NIRAS udarbejdede forud for konverteringsprojektet en deltaljeret forundersøgelsesrapport som grundlag for de fremadrettede projekteringsmål og processer.

Rapporten blev metodemæssigt udarbejdet ved at registrere de 32 eksisterende varmecentraler og hele tunnelsystemet. NIRAS har derfor under forundersøgelsesprojektet dannet sig et solidt fundament og kendskab til Bispebjerg Hospitals eksisterende bygninger og tunneller. Erfaringen viderefører NIRAS til konverteringsprojektet og skaber dermed en god synergi med tidligere erfaringer og de fremadrettede processer.

Fredede bygninger fra 1913

Projektet er komplekst, da der er mange interessenter og opgaver, som skal respekteres under hele processen. Dels er der interne interessenter på hospitalet som fx, at man nedlukker afdelinger i drift, workshops, månedlige statusrapporter, brugermøder mv., dels eksterne interessenter i forbindelse med tilstødende nybyg-projekter, HOFOR’s fjernvarmekonverteringsprojekt m.fl.

Større dele af Bispebjerg Hospital er fredet, herunder bygninger fra 1913, transport- og logistiktunnellerne samt udearealer. NIRAS har derfor fra start haft en langvarig, tæt og konstruktiv dialog med Kulturstyrelsen, som ligeledes er en del af projektet, indtil ibrugtagning finder sted.