Boat sailing in a river
Ayeyarwady-floden løber mere end 2.200 km gennem Myanmar og er central for landbrug og handel.

Ayeyarwady Integrated River Basin Management (AIRBM)-projektet i Myanmar

Integration af moderne meteorologiske systemer skal redde millioner af liv fra naturkatastrofer i Myanmar

Det Verdensbank-finansierede projekt Ayeyarwady Integrated River Basin Management (AIRBM) skal forbedre levevilkårene for millioner af fattige, som er udsat for vandkatastrofer i Myanmar. NIRAS hjælper med at integrere og modernisere landets komplekse meteorologiske og hydrologiske observationssystemer.

Naturkatastrofer såsom cykloner, oversvømmelser og tørke rammer ofte Myanmar og forårsager store tab. Cyklonen Nargis, som ramte Myanmars tætbefolkede Ayeyarwady-floddelta i 2008, var skyld i, at mere end 138.000 mennesker mistede livet.

Katastroferne har en uforholdsmæssig påvirkning på de fattige på landet, som bosætter sig i vandsårbare områder og lever af sektorer såsom landbrug, der er afhængige af vand.

Man kan imidlertid formindske katastrofernes ødelæggelser, hvis de rette observations- og advarselssystemer er på plads. NIRAS står derfor i spidsen for et konsortium med flere hydrologi- og meteorologi-institutioner for at tackle landets udfordring med at integrere og modernisere de vejrsystemer, der anvendes af Myanmars Ministerium for Meteorologi og Hydrologi (DMH).

En vanskelig situation

Projekt er baseret i Ayeyarwady-floddeltaet, et meget frodigt område, som deler landet i to fra nord mod syd og dækker et område på 413.710 kvadratkilometer, mere end 60 % af Myanmar, hvor millioner af mennesker bor og dyrker afgrøder, primært ris.

DMH har med hjælp fra en række lande installeret forskellige vejr- og vandrelaterede systemer. Systemerne fungerer for det meste uafhængigt af hinanden, men ved at koordinere dem, vil de langt mere præcist kunne forudsige og forebygge naturkatastrofer, som kan ramme med et øjebliks varsel.

Fordelen ved NIRAS

Et hold af eksperter fra NIRAS, DHI, Australiens Bureau for Meteorologi og Finlands Meteorologiske Institut skal analysere DMHs systemer og udarbejde en plan samt strategi for at integrere systemerne med det mål at udarbejde en moderne løsning.

Med afsæt i strategien skal NIRAS styre implementeringen af systemerne og opbygge en stærkere organisation hos DMH. Bestræbelserne vil give landet mange fordele såsom at hjælpe landmænd med at planlægge deres afgrøder og takle klimaforandringer samt hjælpe myndighederne med at udarbejde en overordnet plan inden for Ayeyarwady-floddeltaet samt at hjælpe lufthavnsindustrien med at forudsige og navigere udfordrende vejrforhold.

Verdensbanken vurderer, at AIRBM-projektet vil forbedre livet for millioner af fattige i Ayeyarwady-floddeltaet ved at beskytte livet og levevilkårene for dem, der rammes hårdest af storme, oversvømmelser og tørker. Projektet bidrager til de fleste af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, da det øger regeringens mulighed for at planlægge og fordele floddeltaets ressourcer og træffe velinformerede og dokumenterede beslutninger om fremtidige investeringer i flodens udvikling.  

Kunde: Directorate of Water Resource and Improvement of River Systems (DWIR), Regeringen i Myanmar
Varighed: Maj 2017 – januar 2021
Primære ydelser:

  • Modernisering og integration af observationsnetværk.
  • Modernisering af datastyring, kommunikation, it og varslingssystemer.
  • Forbedring af numeriske vejrprognosesystemer og hydrologiske modelleringssystemer.
  • Forbedring af Ministeriet for Meteorologi og Hydrologis (DMH) system for meteorologisk og hydrologisk analyse og varsling.