Tank seen from below
Ekspertise inden for håndtering af væsker resulterede i betydelige besparelser i en af Storbritanniens mest travle lufthavne.

Afisningsanlæg til lufthavn i Storbritannien

Ubemandede afisningsanlæg i lufthavne sikrer stabil lufthavnstrafik

Takket være det intelligente design af afisningsanlæggene har en af Storbritanniens mest travle lufthavne sparet ca. 7% på omkostningerne til afisning i vinterhalvåret.

I alle travle lufthavne er det afgørende, at flyenes afgangtider bliver overholdt.  Det kan være svært nok under normale omstændigheder, men når barske vejrforhold reducerer lufttemperaturen og skaber frost, bliver situationen kompliceret yderligere af behovet for at afise og fjerne eventuel is på flyene før afgang.

NIRAS havde til opgave at foretage en due diligence af det foreløbige design af et nyt anlæg i en af Europas mest travle lufthavne. Anlægget skulle rumme den nyeste teknologi og være helt ubemandet. 

NIRAS vandt derefter totalentreprisen, som inkluderede komplet design, automatisering, samarbejde med bygherren, de mekaniske og elektriske installationer, byggeledelse og projektledelse. 

Håndteringen af væskerne

Selve procesanlægget blev konstrueret under jorden. De seks baner med gennemkørsel og doseringsbåse er placeret over procesanlægget i vejniveau, så de dobbelte beholdere på afisningskøretøjerne hurtigt kan blive genopfyldt. 

I forbindelse med etableringen af det nye anlæg blev alle ekspertområderne inden for væskedynamik og procesdesign hos NIRAS sat i spil.

Etableringen af en ekstern lagerbygning til at samle delleverancer betød, at der kun var én leverance til hovedsitet. Det reducerede udfordringerne med logistik og sikkerhed.

Minimering af risikoen for forstyrrelser i flytrafikken

Ethvert mærkbart driftssvigt på anlægget i afisningssæsonen ville kunne resultere i forstyrrelser i flytrafikken. For at minimere risikoen er anlægget designet med fuld redundans, fx dobbelt strømforsyning, dobbelt motorkontrolcenter (MCC) med “buskobling”, redundant proceskontrol osv.

Anlægget er designet, så det kan håndtere systemgendannelser. Hvis der sker et nedbrud i en af forsyningslinjerne, kan anlægget stadig operere på 50% niveau. Skulle der ske et alvorligt nedbrud på proceskontrolsystemet, kan væskerne stadig doseres, ved at de automatiske ventiler åbnes med det indbyggede håndsving, og pumperne drives manuelt via MCC. 

NIRAS er blevet rost for designløsningen og sikret, at kunden har opnået driftsbesparelser, som inkluderer betydelige besparelser på forbruget af afisningsvæsker pr. dag i afisningssæsonen.