Privatlivspolitik

Beskrivelse af behandlingen

Formål: Udsendelse af nyhedsbreve

Brugeren kan efter interesse vælge at tilmelde sig NIRAS elektroniske nyhedsbreve. Nyhedsbrevet vil indeholde løbende nyheder, samt artikler og konkurrencer. Der skal anvendes en gyldig e-mailadresse for at kunne modtage nyhedsbrevet, hvorefter brugeren bliver registreret som modtager med det samme.

Kategori af personoplysninger
Almindelige personoplysninger ved tilmelding til vores nyhedsbreve indsamler vi følgende personoplysninger:

 • E-mailadresse
 • Navn
 • Stilling
 • Virksomhedsnavn

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af NIRAS' legitime interesse i forbindelse med markedsføring af produkter).

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn med henblik på markedsføring af NIRAS' varer og tjenesteydelser.
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring
NIRAS gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.
Sletning af dine personoplysninger vil ske samtidig med afmeldelse af nyhedsbrevet.
Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de blev indsamlet til, afsluttes.


Formål: Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

Personoplysninger indsamles, når du bruger vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside samt de ydelser, vi tilbyder herigennem.

Se nærmere herom i vores cookie-politik.

Kategori af personoplysninger
Almindelige personoplysninger ved brug af NIRAS' hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navnet på din browser
 • Den side eller kanal du er kommet til hjemmesiden fra
 • Navnet på de undersider, som du ser på hjemmesiden
 • Cookies vedrørende din brug af hjemmesiden
 • Vi indsamler også oplysninger om din IP-adresse

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Google Analytics

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af NIRAS' legitime interesse i at drive og optimere sin hjemmeside, forretnings- og produktudvikling samt markedsføring).

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn med henblik på markedsføring af NIRAS' varer og tjenesteydelser.
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring
NIRAS gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.
Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de blev indsamlet til, afsluttes.
Sessionscookies (eller session cookies) slettes straks efter lukning af din browser.
Vi anvender cookies, som forbliver på din harddisk. Deres udløb er for nemheds skyld indstillet til en dato i fremtiden. Ved et senere besøg registreres det så automatisk, at du allerede har besøgt os, og hvilke indstillinger du foretrækker. Det er de såkaldte langtidscookies (persistent cookies).
Se nærmere herom i vores cookie-politik.


Formål: Afholdelse af arrangementer

NIRAS indsamler oplysninger i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

Kategori af personoplysninger
Almindelige personoplysninger ved tilmelding til NIRAS' arrangementer indsamler vi følgende personoplysninger:

 • E-mailadresse
 • Navn
 • Stilling
 • Virksomhedsnavn

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag
Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af NIRAS' legitime interesse i at afholde arrangementer, herunder føre deltagerlister).

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn med henblik på markedsføring af NIRAS' varer og tjenesteydelser.
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring
NIRAS gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.
Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de blev indsamlet til, afsluttes.


Formål: Rekruttering

Er du interesseret i et job hos NIRAS, kan du sende din ansøgning eller oprette en profil på NIRAS CV-database.

Kategori af personoplysninger
Almindelige personoplysninger ved ansøgning til et job hos NIRAS indsamler vi følgende personoplysninger:

 • E-mailadresse
 • Navn
 • CV
 • Detaljer om tidligere ansættelser og referencer
 • Uddannelseshistorik
 • Professionelle kvalifikationer
 • Sprog og andre kompetencer

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke);
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt);
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af NIRAS' legitime interesse i rekruttering af nye medarbejdere)

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring
Anvender du NIRAS' website i forbindelse med jobansøgning og oplyser navn, adresse, telefon og e-mail, gemmer vi oplysningerne i op til 6 måneder efter din registrering i vores CV-database. Herefter slettes alle personoplysninger. Denne periode vil kun blive forlænget efter samtykke brugeren.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de blev indsamlet til, afsluttes.


Formål: Udviklingsprojekter

NIRAS behandler oplysninger i forbindelse med ansøgninger til udviklingsprojekter.

Kategori af personoplysninger
Almindelige personoplysninger ved ansøgning til NIRAS' udviklingsprojekter indsamler vi følgende personoplysninger:

 • E-mailadresse
 • Navn

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af NIRAS' legitime interesse i at kunne bistå med rådgivning til udviklingsprojekter).

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring
NIRAS gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.


 Formål: Kvantitative undersøgelser som led i et påbud fra Arbejdstilsynet

NIRAS behandler personoplysninger som led i behandling af påbudssager, navnlig når NIRAS bistår virksomheder med arbejdspladsvurderinger efter påbud fra Arbejdstilsynet.

NIRAS er selvstændig dataansvarlig i det omfang, at de indsamlede oplysninger er nødvendige for opfyldelsen af den dokumentationspligt, som NIRAS har over for Arbejdstilsynet og arbejdsgiveren.

Kategori af personoplysninger
Almindelige personoplysninger ved deltagelse i kvantitative undersøgelser i forbindelse med arbejdspladsvurderinger indsamler vi følgende personoplysninger:

 • E-mailadresse
 • Navn

Følsomme personoplysninger:

 • Helbredsoplysninger, herunder oplysninger om stress og sygefravær

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Din arbejdsgiver og dine kollegaer

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke);
 • Artikel 6.1.c (nødvendig for at NIRAS kan overholde en retlig forpligtelse (dokumentationspligten over for Arbejdstilsynet og arbejdsgiveren i medfør af bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet));
 • Artikel 9.2.a (samtykke);
 • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares);
 • Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder for at NIRAS kan overholde en retlig forpligtelse (dokumentationspligten over for Arbejdstilsynet og arbejdsgiveren i medfør af bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet).

Modtagere
Vi kan dele dine oplysninger med:

 • Din arbejdsgiver
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Rambøll Management Consulting A/S
 • Offentlige myndigheder, herunder Arbejdstilsynet

Opbevaring
NIRAS gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de blev indsamlet til, afsluttes.


Formål: Psykologsamtaler

Ved psykologsamtaler gennemført af en autoriseret psykolog ansat hos NIRAS er det NIRAS som psykologens arbejdsgiver, der er den dataansvarlige for eventuelle journalfortegnelser.

Hvis psykologsamtalerne gennemføres af en ikke-autoriseret pskykolog, er NIRAS selvstændig dataansvarlig for de oplysninger, der indsamles

Kategori af personoplysninger
Almindelige personoplysninger:
Ved psykologsamtaler indsamler vi følgende personoplysninger:

 • E-mailadresse
 • Navn
 • CPR-nummer

Følsomme personoplysninger:

 • Helbredsoplysninger, herunder oplysninger om stress og sygefravær

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke);
 • Artikel 6.1.c (nødvendig for at NIRAS kan overholde en retlig forpligtelse (forpligtelsen til at føre ordnede optegnelser (journal) i medfør af bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser));
 • Artikel 9.2.a (samtykke);
 • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares);
 • Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder for at NIRAS kan overholde en retlig forpligtelse (forpligtelsen til at føre ordnede optegnelser (journal) i medfør af bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelse);
 • DBL § 11, stk. 2, nr. 1 (behandling af oplysninger om CPR-nummer som følge af forpligtelsen til at føre journal med henblik på entydig identifikation af dig).

Modtagere
Vi deler ikke dine personoplysninger i forbindelse med psykologsamtaler, medmindre det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Opbevaring
NIRAS er forpligtede til at opbevare journalfortegnelser i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse i medfør af bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Hvis journalen har betydning for en tilsynssag, skal journalen dog opbevares, så længe sagen verserer.

Vi sletter og anonymiserer derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

NIRAS opbevarer og sletter journaler efter ovennævnte principper, uanset om journalen føres af en autoriseret eller ikke-autoriseret psykolog.

 

Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: USA.

Overførslen til USA sker på baggrund af, at NIRAS anvender MailChimp som leverandør. Overførslen til MailChimp sker på grundlag af, at MailChimp er EU-U.S. Privacy Shield-certificeret (se mere her)

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en e-mail til NIRAS. Kontakt da NIRAS på e-mail: NIRAS-GDPR@niras.dk. 
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 29-03-2019.