Beregn klimaaftryk for dit projekt

I alle typer af virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder er der et stort ønske om at investere i bæredygtige løsninger. NIRAS har derfor udviklet og udvikler koncepter og værktøjer – som f.eks. SDG Capture – der hjælper vores kunder med at finde de bæredygtige løsninger, der realiserer FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Mange virksomheder, organisationer og offentlige institutioner ønsker at prioritere bæredygtige løsninger og arbejdet med FN’s verdensmål. Det er dog også en kendsgerning, at det kan være en udfordring at omsætte ønsket til konkret handling.

NIRAS har udviklet og afprøvet forskellige værktøjer, der kan understøtte det vigtige arbejde og gøre bæredygtighed målbar i alle tænkelige projekter inden for kommuner, regioner, industri, sundhedssektor, forsyning, transport og byggeri.