Bæredygtige initiativer i NIRAS

I det seneste regnskab har vi reduceret vores klimaaftryk per fuldtidsmedarbejder med 15 %. Læs her om et lille udpluk af de initiativer, vi som virksomhed selv har taget i forhold til bæredygtighed.

 

 

Ladestandere til elbiler
I ønsket om mere miljøvenlige kontorbiler leaser vi hybridbiler og tilbyder medarbejdere at vælge hybrid plug-in og elbiler som firmabil. Med ladestandere på vores p-plads kan medarbejderne oplade bilerne, så flere har mulighed for en mere miljøvenlig transport til og fra arbejde. 

Kildesortering af affald
På NIRAS' kontorer i Allerød og Aarhus har vi centraliserede affaldsstationer til kildesortering. En beholder til bioaffald, en til komposterbare kopper, en til væske og en til restaffald. Målet med initiativet er at bidrage til den miljøvenlige sorteringstendens, reducere affaldet og samtidig øge klimabevidstheden hos den enkelte medarbejder.

Øget biodiversitet
Vi har ændret vores arealpleje i Allerød og sået en masse vilde blomster, som er gode for insekterne. Derudover slår vi kun græsset én gang om året for dyrenes skyld. På den måde bidrager vi til vores lokale biodiversitet, og ændringen er endda stort set omkostningsfri.

Solcelleanlæg på taget
Solceller er en rigtig god måde at producere vedvarende energi på. Vi er så heldige at råde over et fladt tag på hovedkontoret i Allerød, hvor vi har installeret solcellepaneler. I 2017 producerede vores solcellepaneler 156,874 kWh, hvoraf vi benyttede 149,142 kWh. Det udgjorde 14 procent af vores samlede elektricitetsforbrug og reducerede vores CO2-forbrug med cirka 27 ton p.a.

Tøjbytte-bibliotek
To af vores medarbejdere har taget initiativ til et tøjbytte-bibliotek. Alt for meget tøj ender nemlig med at blive kasseret eller smidt ud, selvom det slet ikke har udtjent sin levetid. Vi sætter fokus på den miljøbelastende tøjindustri og på at være bedre til at udnytte ressourcer ved at bytte og genbruge medarbejdernes tøj. Et tøjbytte-bibliotek bidrager til et cirkulært forbrugsmønster og sparer vand, energi og ressourcer.Optimering af gasanlæg
I 2019 installerede vi en MicroTherm® på vores gasanlæg i Allerød, som er en intelligent styring, der overvåger kedlens brænd-/køletider og derefter tilpasser sig det aktuelle opvarmningsbehov. Med MicroTherm® opnår vi en reduktion på 73 tons CO2 p.a.

 

LED-kontorbelysning
Vi udskifter lysarmaturer på hovedkontoret i Allerød og får mulighed for at dagslysregulere kontorbelysningen. Løsningen giver ikke blot en økonomisk besparelse på 1.110.000 kr. efter de første ti år, men også en reduktion i CO2-udledningen.

Biokværn til madaffald i kantinen
Vi samler og kværner det nedbrydelige bioaffald fra vores frokost og kører det til et biogasanlæg, hvor det bliver omdannet til biopulp. Førhen blev bioaffaldet transporteret til Hashøj-biogasanlæg, men ved at køre til det nye anlæg i Solrød i stedet sparer vi yderligere 1892,1 kg CO2 eq. pr. år. Genanvendt madaffald blev i 2017 brugt til produktion af i alt 28.016 kWh elektricitet og 35.020 kWh varme.