Two offshore production platforms for oil and gas development
Maritim fysisk planlægning er en proces, som bringer alle brugere af havene sammen, så man på et oplyst grundlag kan træffe beslutninger om, hvordan havenes ressourcer bruges på en bæredygtig måde.

Vidensdeling inden for maritim planlægning er nøglen til at bevare vores have

Samtidigt med at overfiskeri og havforurening truer verdens oceaner, dukker der nye muligheder op inden for de maritime erhverv. En ny rapport hjælper EU-lande med bæredygtig brug af vores have ved at identificere god praksis i den maritime planlægning.

17. jul 2017

Hvis du er maritim fysisk planlægger, der arbejder i forskellige jurisdiktioner og kæmper med folk, som ikke deltager i interessentmøder, og er usikker på, hvad du skal fokusere på i din dataindsamling, eller har vanskeligheder med at få aftaler på plads inden for bestemte planlægningsproblemer, er der nu hjælp at finde.

Europa-Kommissionen har udsendt en ny NIRAS-ledet rapport med casestudier og gode fremgangsmåder inden for maritim fysisk planlægning. Maritim fysisk planlægning (MSP – Maritime Spatial Planning) er en proces, som bringer alle brugere af havene sammen – herunder energibranchen, de maritime erhverv, staten samt naturbeskyttelses- og fritidsorganisationer – så man på et oplyst grundlag kan træffe beslutninger om, hvordan havenes ressourcer bruges på en bæredygtig måde.

Læs hele rapporten: Study on international best practices for cross-border maritime spatial planning

"Rapporten er som en menu med forskellige værktøjer, der tidligere er afprøvet af andre, og som forklarer, hvordan disse initiativer i den maritime planlægning har fungeret godt. Afhængigt af din egen kontekst vil du kunne udpege den bedste løsning til din udfordring eller dit problem," fortæller projektleder og miljøkonsulent fra NIRAS, Sara Méndez.

Det kræver samarbejde på tværs af landegrænser at bevare de europæiske have

Det overordnede mål med projektet var at identificere gode fremgangsmetoder inden for maritim fysisk planlægning. Projektet fokuserer på samarbejde på tværs af landegrænser i Europa og søger at hjælpe medlemslandene i EU til at arbejde på en mere sammenhængende, bæredygtig og effektiv måde i håndteringen af vores have.

Én af anbefalingerne i rapporten er at forbedre kommunikation og deling af god praksis.

"I øjeblikket arbejder internationale organisationer rundt om i verden i separate klynger. De anerkender alle vigtigheden af et tværgående samarbejde, men det er ikke så let. Denne rapport er et opråb til den internationale scene om at arbejde tættere sammen og finde bedre måder at dele erfaringer på tværs af grænser", fortæller Sara Méndez.

Data bringes i spil

Resultaterne i rapporten blev præsenteret i marts 2017 på DG MARE/IOC-UNESCO's anden internationale konference om maritim fysisk planlægning i Paris, som NIRAS hjalp med at arrangere.

"Det, som NIRAS bringer ind på scenen for maritim fysisk planlægning, er vores mangeårige erfaring med den maritime branche. Vi ved, hvad udviklere af offshore-vindmøller har behov for, vi ved, hvor der opstår problemer i landbrugsudviklingen, og vi ved, hvad det kræver for, at havne kan vokse. Vi bringer hele brancheperspektivet med om bord," fortæller Sara Méndez.